سایت رسمی ویژه برنامه جام جهانی - حضور سه بازیکن تیم ملی والیبال ایران در باشگاههای ایتالیا تقریباً قطعی شده است.

به گزارش بیست چهارده، تیم ملی والیبال ایران پا به مرحله نهایی لیگ جهانی والیبال گذاشت و این صعود بهطور قطع منافع بسیاری برای والیبال ایران به همراه داشت؛ به غیر از قدرتنمایی و شناختهشدن ایران در میدان جهانی پاداشهای خوبی هم از FIVB نصیب والیبال ایران میشود، اما مهمترین موضوع مطرح شدن نام بازیکنان ایران در میادین بینالمللی است.

بازیکنان تیم ملی والیبال ایران با بازیهای درخشان خود در لیگ جهانی ۲۰۱۴ توانستند نگاهها را به خود جلب کنند و پیشنهادهای خوبی از باشگاههای مطرح اروپایی داشته باشند. سعید معروف، سید محمد موسوی و میلاد عبادیپور پیشنهادهایی از باشگاههای ایتالیا دارند؛ موسوی که بهترین مدافع مرحله مقدماتی لیگ جهانی ۲۰۱۴ شد با باشگاه مودنا به توافق اولیه رسیده است و میلاد عبادیپور، بازیکن جوان و آیندهدار والیبال ایران هم از باشگاه وورونا پیشنهادی دریافت کرده و ظاهراً توافقاتی هم بین آنها حاصل شده است. سعید معروف، پاسور تیم ملی والیبال ایران هم چند پیشنهاد از باشگاههای ایتالیا دارد و پس از بررسی گزینهها قطعاً به یکی از آنها خواهد پیوست.

شنیده شده است که فدراسیون والیبال در فصل پیشرو تصمیم دارد شرایطی را فراهم کند که برخی از بازیکنان ملیپوش در لیگ های خارجی بازی کنند تا هم مبلغ بالای قرارداد آنها به باشگاهها فشار نیاورد و هم سطح کیفی آنها بالاتر برود.