رئيس فدراسيون فوتبال در حاشيه مراسم ختم مادر وزير ورزش و جوانان باخبرنگار نود گفتوگو کرد و پيرامون حواشي اين روزهاي فوتبال کشور، مذاکره ايميلي با کيروش و... توضيحاتي داد که ماحصل اين مصاحبه در ادامه ميآيد.
90: در خصوص مذاکرات فدراسيون با کيروش خبر جديدي براي گفتن نداريد؟
راستش سهشنبه شب بعد از بازي آلمان و برزيل با کيروش از طريق ايميل تماس گرفتم. پس از کلي بحث در مورد بازي آلمان و برزيل صحبت بسته پيشنهادي ما به کيروش مطرح شد و سرمربي پرتغالي تيمملي به گونهاي حرف زد که احساس ميکنم توافق به زودي حاصل ميشود و کيروش به عنوان سرمربي تيمملي معرفي خواهد شد.
90:رقم پيشنهادي فدراسيون به کيروش چقدر است؟
هيچ کجاي دنيا اين رقم را اعلام نميکنند اما همين قدر بدانيد مبلغي را به او پيشنهاد کردهايم که توانايي پرداخت آن را داشته باشيم و احتياج نداشته باشيم براي پرداخت پول او دست به دامن اين و آن شويم.
90: بالاخره رقمي که حدس ميزنيد روي آن توافق شود به چه ميزان است؟
همين قدر بگويم تا به حال اين رقم را از رسانهها نه شنيدهام و نه خواندهام فقط ميتوانم بگويم رقم تعديل شده مابين پيشنهاد ما به کيروش و رقم درخواستي کيروش براي تداوم همکارياش با ماست.
90: گويا کيروش هم در اين مدت بيکار ننشسته و با چند تيم مذاکره کرده است؟
چه تيمهايي؟
90: آفريقاي جنوبي و الجزير جديترين گزينه ها هستند؟
به هر حال اين حق کيروش است که در مورد آينده کارياش تصميم بگيرد اما من از اين مذاکراتي که ميگويند بياطلاع هستم.
90: تصميم فدراسيون براي استفاده بيشتر از بازيکنان زير 23 سال در راستاي چه سياستي است؟
ما به قصد ميدان دادن به جوانان آيندهدار اين مصوبه را به آييننامه مربوط به نقل و انتقالات اضافه کرديم. در ضمن همانطوري که در هر مسابقه بعد از جامجهاني آناليز خاص آن بازي صورت ميگيرد در مسابقات ليگ هم همين اقدامات انجام ميشود تا هم سطح پيشرفت فني هر تيم مشخص شود و هم عملکرد بازيکنان جوان، با استعداد و خلاق به چشم بيايد.
90: گويا تعداد زيادي از مربيان ايراني با کيروش اختلاف دارند؟
من که اختلاف نظري احساس نکردهام. اتفاقا اکثر مربيان ايراني موافق عقد قرارداد با کيروش هستند و وي را عامل پيشرفت فوتبال ايران ميدانند.
90: اما مجيد جلالي به عنوان رئيس کانون مربيان عليه کيروش بيانيه داده؟
بيانيهاي که من ديدم نشان ميدهد جلالي از خودش دلخور است و ميخواهد به خاطر اين دلخوري به سرمربي تيمملي گير دهد وگرنه حتي اکثريت مردم هم موافق عقد قرارداد با کيروش هستند.
90: آيا تا به حال جلالي از شما درخواست ملاقات کرده و نپذيرفتهايد؟
نه، در دفتر من در فدراسيون بر روي همه اهالي فوتبال باز است به خصوص مجيد جلالي که رئيس کانون مربيان ايران هم هست.
90: پس چرا بايد بحث درون خانواده فوتبال به ضرغامي و گودرزي بکشد؟
چرا به اين دو نفر؟!
90: مگر نميدانيد جلالي از اين دو نفر درخواست ملاقات کرده؟
خب گودرزي که وزير ورزش است و طبعا مسائل فوتبال به وي مربوط ميشود و اگر جزو خانواده فوتبال نيست لااقل جزو خانواده ورزش است. در مورد ضرغامي هم فکر ميکنم جلالي ميخواهد از عادل فردوسيپور به ضرغامي شکايت کند و از اينکه مواضع وي شبيه تفکرات فردوسيپور نيست خيلي ناراحت است.
90: در مورد دو دستيار ايراني کيروش تصميم خاصي نگرفتيد؟
نه قرار شده در صورتي که با کيروش به توافق کلي رسيديم نام دو دستيار ايرانياش را به ما معرفي کند تا پس از انجام مذاکرات با آنها قرارداد ببنديم.
90: و اگر توافق نکرديد چه ميکنيد؟
من که اميدوارم توافق کنيم.
90: ولي نام ده - پانزده تا مربي خارجي ديگر هم مطرح است؟
باتوجه به اينکه ما در جامجهاني بازيهاي درخشاني ارائه داديم طبيعي است که بسياري از مربيان مطرح براي عقد قرارداد با ما ابراز تمايل کنند ولي اين ابراز تمايل ارتباطي با انجام مذاکرات ندارند.
90: ولي ظاهرا قضيه سافت سوسيچ تفاوت ميکند؟
فکر کنم دوستان ارتباط ايميلي و از راه دور با اين مربي داشته اند و پيشنهاد همکاري وي با فدراسيون را دريافت کردهاند اما هنوز هيچ چيزي قطعي نيست و تا زماني که تکليف کيروش مشخص نشود با هيچ مربي حرف نميزنيم. شايد بعد از کيروش نوبت سوسيچ باشد که بعيد ميدانم چون در آستانه توافق با کيروش هستيم و به احتمال زياد با وي قرارداد خواهيم بست.
90: پرداخت پاداش به مليپوش چه شد؟
هنوز فيفا مبلغ تعهد شده را پرداخت نکرده است اما به هر حال ما قسمتي از بودجهاي که براي سفر تهيه کرده بوديم را به عنوان پاداش پرداخت کرديم بقيه مبالغ تعهد شده را که به صورت حواله دادهايم بهزودي پرداخت خواهيم کرد.
90: خبري از پيشنهاد 270 ميليون توماني به استقلال و پرسپوليس براي بازي در ورزشگاه آزادي داريد؟
به هر حال با اين همه افزايش قيمت يا بايد در ورزشگاه تختي بازي کنيم يا درب منزل خودمان که کلي فضا براي بازي و نشستن تماشاگر دارد.
90: نظر شما در مورد بازيهاي جامجهاني چيست؟
کاش آرژانتين فيناليست شود و مقابل آلمان قرار بگيرد تا لااقل به مدعيان پسرفت و عقبگرد در فوتبال ثابت شود با چه تيم مقتدري با چه شيوهاي بازي کرديم و چگونه سربلند بوديم!
90: عدم انجام مصاحبه عليه وزارت ورزش، دولت و فدراسيون جزو شروط پيشنهادي شما براي تمديد قرارداد با کيروش بود؟
بله، دفعه قبل هم اين بند کامل را در قرارداد کيروش آورده بوديم اما انگار بعضي اوقات زيادي عصباني ميشود و شروط ضمن قراردادش را فراموش ميکند ما هم به خاطر تعامل بيشتر و موفقيت تيمملي حرفي نزديم اما اين بار خيلي سفت و سخت روي اين شرط ايستادگي خواهيم کرد.