محمد دادکان در خصوص عملکرد تيم ملي فوتبال در جام جهاني و اينکه چه نمرهاي به اين تيم ميدهد خاطرنشان کرد: نمره را من نميتوانم بدهم. فيفا خودش به تيمها نمره داده است. آن زمان ما تيم بيست و پنجم جام جهاني شد ولي حالا اين تيم بيست و هشتم شده است.

محمد دادکان در خصوص عملکرد تيم ملي فوتبال در جام جهاني و اينکه چه نمرهاي به اين تيم ميدهد خاطرنشان کرد: نمره را من نميتوانم بدهم. فيفا خودش به تيمها نمره داده است. آن زمان ما تيم بيست و پنجم جام جهاني شد ولي حالا اين تيم بيست و هشتم شده است.
رئيس تربيت بدني دانشگاه آزاد درباره عملکرد تيم ملي کشورمان در اين دوره از مسابقات جام جهاني بيان کرد: به نظر من تيم ملي خوب بازي کرد و بايد از اين تيم تقدير کرد. از فدراسيون فوتبال و کيروش بابت تلاشي که کردند تشکر ميکنم. بايد بپذيريم کيروش براي ما مفيد است و اميدوارم که بماند.
وي که با برنامه ورزش و مردم گفتگو ميکرد در خصوص انتقادهاي مربيان داخلي از کيروش گفت: من قبل از جام جهاني و در خلال آن صحبتي درباره تيم ملي نکرده بودم ولي ما وقتي کيروش را حذف کنيم بايد يکي در حد وي را پيدا کنيم چرا که نوبت به مربيان ايراني نميرسد. فوتبال يک رشته وارداتي است. من به همه مربيان داخلي احترام ميگذارم اما بايد بگويم که کيروش حتي از برانکو هم جلوتر است.
دادکان همچنين گفت: فوتبال لحظاتي دارد که نياز به مربيان بزرگ دارد. همان بازيهاي مقدماتي را در نظر بگيرد کسي فکر نميکرد که ايران بتواند در سه بازي آخر 9 امتياز بگيرد و صعود کند. خودم همين طور فکر ميکردم اما با تفکراتي که کيروش داشت تيم ملي هر سه بازي را برنده شد و به جام جهاني صعود کرد.