4مرداد آخرين روز درخواست ITCرئيس روابط بين الملل سازمان ليگ اعلام کرد: 26، جولاي 2014 آخرين روز درخواست ITC براي آن دسته از بازيکنان نيازمند در سيستم FIFA TMS است.

به گزارش ورزش سه و به نقل از سايت سازمان ليگ، محمد رضا کسرايي، رئيس روابط بين الملل سازمان ليگ اعلام کرد26، جولاي 2014 آخرين روز درخواست ITC براي آن دسته از بازيکنان نيازمند در سيستم FIFA TMS است که قبلا هم به طور رسمي به اطلاع باشگاهها رسيده است.

وي ادامه داد: با توجه به اينکه سيستم آنلاين درخواست ITC، در آخرين دقايق 26 جولاي 2014 مصادف با 4 مرداد 93 بسته ميشود، توصيه اکيد ما اين است تيمها قبل ازمهلت مقرر، اقدام به درخواست ITC در سيستم FIFA TMS بکنند. اين امر خصوصا در نقل و انتقالات قرضي بسيار حائز اهميت است و از تيمها ميخواهيم کار را به روز پاياني نکشانند تا مشکلي در اين زمينه براي باشگاهها به وجود نيايد.