سایت رسمی ویژه برنامه جام جهانی - مدیرعامل باشگاه راهآهن میگوید مبالغ انتشار یافته از سوی این باشگاه کاملا واقعی هستند.

به گزارش بیست چهارده، صادق رییسی کیا درباره انتشار مبلغ قرارداد بازیکنان و مربیان باشگاه راهآهن ، اظهار کرد: ما از دو سال قبل کار شفاف سازی را آغاز کردیم. حدود 350 طلبکار از باشگاه وجود داشتند که نزدیک به هشت میلیارد تومان از باشگاه طلبکار بودند. ما همه بدهیها را پرداخت کردهایم و در ادامه نیز چهار میلیارد تومان به سازمان خصوصی سازی برای انتقال باشگاه پرداخت کردهایم. در حال حاضر دیون مالیاتی باشگاه را کاملا شفاف مشخص کردیم تا در آیندهای نزدیک آن را پرداخت کنیم. به نوعی میتوان گفت از دو سال قبل سنگ بنا را بر شفاف سازی نهادیم.

وی افزود: من قصد داشتم مبالغ قرارداد فصل گذشته را نیز منتشر کنم، چون اعتقادم بر این است که شفاف سازی کمک زیادی به اعتماد مردم و مسئولان به فوتبال میکند. اگر میزان دریافتی بازیکنان و مربیان مشخص باشد و تمام هزینهها و دریافتیهای باشگاه به صورت شفاف مشخص باشد، سرمایهگذاران را راغب میکند که به سمت و سوی فوتبال بیایند. امیدوارم که این کار شایسته را در آینده تمام باشگاهها انجام دهند.

رییسی کیا تصریح کرد: در حال حاضر که فوتبال ما از یک نهاد دولتی به سمت خصوصی سازی حرکت میکند، لازم است تمام هزینهها شفاف باشد و مردم بدانند که در فوتبال چگونه و چقدر هزینه میشود. این کار به غیر از جلوگیری از فساد، به کنترل هزینهها نیز فوقالعاده کمک میکند. شما اگر بدانید بازیکنی فصل گذشته از باشگاه ایکس چقدر دریافت کرده است، مطمئنا برای عقد قرارداد جدید با او دستتان بازتر است و اطلاعات بیشتری خواهید داشت. من هم اگر بخواهم از باشگاه دیگری بازیکن بگیرم، مطمئنا اگر بدانم که آن بازیکن چقدر دریافتی داشته است، دیگر پول های اضافی را پرداخت نخواهم کرد.

وی ادامه داد: از دیدگاه من برای سالم سازی فوتبال قدم اول شفاف سازی در قراردادهاست. مردم باید بدانند که در فوتبال چقدر هزینه میشود و یک بازیکن و یا کادر فنی چقدر دریافتی دارد. این کار میتواند مسئولیت بازیکن را نیز بالا ببرد، زیرا بازیکنی که 400 میلیون دریافتی داشته است، باید خود را نشان دهد که به اندازه آن 400 میلیون تومان ارزش داشته است. در ثانی دست دلالان از جابجایی پول های کلان کوتاه میشود و همه می دانند که یک مبلغ خاص به یک بازیکن و یا مربی پرداخت شده است.

مدیرعامل باشگاه راهآهن در ادامه با تاکید بر این که مبالغ منتشر شده از سوی این باشگاه کاملا واقعی است، گفت: برایم جالب است از روزی که مبالغ قراردادها را منتشر کردیم حرف و حدیث هایی نیز مطرح شده است، به عنوان مثال بعضی ها میگویند که این مبالغ به دلار است، اما باید این موضوع را این گونه مطرح کنم، ممکن است بازیکنی به غیر از قراردادی که با باشگاه منعقد میکند از منابع دیگری پول دریافت کند و یا درآمدی داشته باشد، اما ما در باشگاه راهآهن تمام تلاشمان را انجام دادهایم که این گونه نباشد. مطمئن باشید که در باشگاه ما فقط مبلغی که در قرارداد ذکر شده است، به بازیکن پرداخت خواهد شد.

وی ادامه داد: حتی آقای استیلی نیز تاکید زیادی داشتند که خارج از مبالغ ذکر شده در قراردادها پرداختی نداشته باشیم. اطمینان داشته باشید که این مبالغ ذکر شده در قراردادها 100 درصد واقعی هستند، ولی در قرارداد برخی از بازیکنان جوان مبالغی تحت عنوان "پاداش" در نظر گرفته شده است که مجموع پاداش همه بازیکنان حداکثر 600 میلیون تومان میشود. این کاری که ما شروع کردهایم فوقالعاده میتواند به فوتبال کمک کند، امیدوارم که باشگاههای دیگر هم در این راه قدم بگذارند و با انتشار درآمدها و هزینههای خود به حرفهای شدن فوتبال کمک کنند. ما قصد داریم در آیندهای نزدیک میزان درآمد خودمان را از سازمان لیگ به صورت شفاف منتشر کنیم.

رییسیکیا در پاسخ به این سوال که آیا سازمان لیگ میتواند باشگاهها را ملزم به انتشار مبلغ قرارداد بازیکنان و مربیان کند، اظهار کرد: به نظر من سازمان لیگ ابتدا باید از خودش شروع کند و تمام درآمدها و هزینههای خود را به صورت شفاف منتشر کند. همه باید بدانند که مبالغی که سازمان لیگ به باشگاهها پرداخت میکند به تفکیک چقدر است. ما میدانیم که باشگاه راهآهن چقدر از سازمان لیگ دریافتی داشته است، اما نمی دانیم استقلال و پرسپولیس و غیره از سازمان لیگ چقدر دریافت کردهاند. اگر سازمان لیگ این کار را از خودش شروع کند میتواند به باشگاههای دیگر الزام کند که آنها هم درآمدها و هزینههای خود را به صورت شفاف منتشر کنند.

رییسی کیا در ادامه با اشاره به کاهش هزینههای باشگاه راهآهن در فصل جاری، اظهار کرد: ما بازیکنانی داشتیم که در فصل سیزدهم با ما قرارداد داشتند و در فصل چهاردهم نیز با پایین آوردن دستمزدشان باز هم با ما تمدید قرارداد کردند. اگر مجموع این هزینهها را حساب کنیم، متوجه می شوید هزینههای امسال نسبت به هزینههای فصل گذشته کاهش چشمگیری داشته است. البته بازیکنانی بودند که علیرغم پیشنهادات خوبی که داشتند باز هم در باشگاه راهآهن ماندند.

مدیرعامل باشگاه راهآهن در ادامه درباره برگزار نشدن اردوی تیم در کشور ترکیه، گفت: از روزی که بحث اردوی ترکیه را آقای استیلی مطرح کردند، من نظر موافقی نداشتم و توجیه من این بود در شرایطی که کارهای قانونی واگذاری باشگاه به صورت کامل انجام نشده و مسائل و مشکلات خروجی بازیکنان نیز وجود دارد به صلاح نیست که اردوی ترکیه را برگزار کنیم. در نهایتا هم بر این باور رسیدیم که این اردو را لغو کنیم.

رییسی کیا در پاسخ به این سوال که فکر میکنید چرا اکثر باشگاههای ایران به جای برگزاری اردوی داخلی به کشور ترکیه سفر میکنند؟ نیز اظهار کرد: من هم معتقدم باشگاهها اگر در ایران اردو برگزار کنند و ارز را از کشور خارج نکنند، کار شایستهای را انجام دادهاند، اما نباید فراموش کنیم که در ترکیه امکانات و کمپهای بهتری وجود دارد، اما ما در ایران این امکانات را در دسترس نداریم. به طور مثال ما به شهر اردبیل سفر میکنیم و برای انجام تمریناتمان مجبوریم به شهر "سرعین" برویم که زمین مناسبی دارد، این در حالی است که در کشور ترکیه کمپهایی ساخته شده که امکانات زمین، هتل و سایر موارد مورد نیاز در یک جا جمع شده است.

مدیرعامل باشگاه راهآهن در پایان خاطر نشان کرد: همه وظیفه داریم به خصوصی سازی کمک کنیم، حال که باشگاههای خصوصی تعدادشان بیشتر شده است، باید سعی کنیم به آنها کمک کنیم. سازمان لیگ میتواند از محل درآمدهایش کمک زیادی به باشگاههای خصوصی کند تا بحث خصوصی نیز راغب شود به فوتبال بیاید و سرمایهگذاری کند. مطمئنا فوتبال خصوصی به پیشرفت و حرفهای شدن فوتبال ایران کمک میکند.