تغییرات اساسی در برنامه بازیهای المپیک

در جلسه مسئولان کمیته بینالمللی المپیک تصمیمگیریهای جدیدی برای برگزاری بازیهای المپیک گرفته شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در پی جلسه مسئولان کمیته بینالمللی المپیک (IOC)، قرار شده است که تغییرات ا ساسی در نحوه انتخاب رشته های حاضر در برنامه المپیک صورت گیرد. 16 سرمایهگذار اصلی مسابقههای المپیک نیز نظراتی در این زمینه ارائه دادهاند.
آنها معتقدند که تعداد ورزشکاران شرکت کننده تغییری نکند اما تغییراتی در رشته ها داده شود. همچنین در جلسه مسئولان IOC از ساخته شدن یک شبکه تلویزیونی ویژه المپیک حمایت شد.
در این جلسه اعلام شد که شهرهای برگزار کننده مسابقهها با داشتن انعطافپذیری بیشتر میتوانند پشتیبانی بیشتری احساس کنند و بیشتر ترغیب میشوند تا قوانین محلی را از همان ابتدای پروسه رعایت کنند.
این حرکت میتواند از رشد شک و تردید احتمالی در بین شهروندان شهر میزبان به خصوص در اروپای غربی جلوگیری کند. این مسئله از کمتر شدن انتخابهای IOC برای میزبانی برگزاری بازیها جلوگیری میکند.
مسئولان همچنین به توافق رسیدند تا پایگاه دادهای آنلاین برای برنامهریزی و هماهنگی بازیها ایجاد کنند.
در این نشست اعلام شد که مسئولان از برنامه اصلاحی المپیک 2020 که توسط توماس باخ رییس IOC صورت گرفته است، حمایت میکنند.
قرار است که فرآیندهای تصمیمگیری شده در جلسه فوقالعاده IOC در موناکو به نتیجه نهایی برسند. قرار است جزئیات این تصمیمات در این جلسه که ماه دسامبر برگزار میشود، به تایید نهایی تمامی اعضای IOC برسد و سپس اعلام شوند.
از جمله اقدامات دیگری که انجام شده است تلاش بیشتر برای مبارزه با تبانی در بازیها و متقاعد کردن دولتها برای به کار بردن بودجه 10 میلیون دلاری IOC در مبارزه با دوپینگ است.