سایت رسمی ویژه برنامه جام جهانی - جلسه سرمربی تیم ملی و مسئولان فدراسیون فوتبال همچنان ادامه دارد.

به گزارش بیست چهارده، در حالی که مهدی تاج و کارلوس کیروش جلسهای در فدراسیون فوتبال برگزار کردند و سپس پاسخگوی خبرنگاران شدند اما این دو بار دیگر به فدراسیون بازگشتند و به نظر میرسد جلسه این دو همچنان ادامه داشته باشد.