پرسپولیس نیوز : مدافع تیم فوتبال پرسپولیس گفت: غاآقدرت دفاعی پرسپولیس از ساختار دفاعی تیمی ناشی میشود و همه تلاش کردهایم تا هواداران تیم قدرتمندتر و هماهنگتری را در این فصل شاهد باشند.
علیرضا نورمحمدی در گفتگو با سایت باشگاه پرسپولیس افزود: توجهی که از سوی افکار عمومی به سید جلال حسینی میشود برای من حساسیت برانگیز نیست. به هر حال او بازیکن ملیپوش ما بود. در جام جهانی هم درخشید که ارزشهای فنی او را ثابت کرد و سال قبل هم عملکرد خیلی خوبی داشت ولی جوی که وجود دارد عاملی برای اینکه خودم را ببازم نیست.

وی ادامه داد: حداقل در این پنج سال که در پرسپولیس هستم فراز و نشیب زیادی را دیدم ولی هر بار که به من نیاز بود سعی کردم کار خودم را به درستی انجام بدهم و الان هم خودمان را کاملا آماده کردهام تا اگر سرمربی صلاح دید، بهترین بازی ممکن را انجام بدهم. هر چند امیدوار بودهام که سید جلال هم به جمع ما اضافه شود. همیشه پیش میآید که بعضی بازیکنان، شاخص میشوند و کاملا مورد توجه قرار میگیرند. بعضی هم اینطور نیستند ولی کار خود را انجام میدهند. آنچه از نظر حرفهای اهمیت دارد نظر و تصمیم سرمربی است.

مدافع با تجربه پرسپولیس درباره نگرانیهایی که درباره خط دفاعی پرسپولیس مطرح میشود خاطرنشان کرد: به عنوان یک همبازی، هیچوقت نمیتوانم منکر ارزشهای فنی سید جلال بشوم اما این را هم باید در نظر گرفت که بخش مهمی از قدرت دفاعی پرسپولیس از ساختار دفاعی و کار تیمی است که با توجه به حفظ شاکله اصلی تیم، به قوت خود باقی میماند، آن هم با تاکیدی که آقای دایی روی اجرای این برنامهها دارد و البته با توجه به تجربهای که بازیکنان جوانتر کسب کردهاند و نفراتی که اضافه شدهاند قدرت هجومی بیشتری خواهیم داشت.

نورمحمدی در پایان افزود: پرسپولیس برای فصل پیش رو نه تنها تدابیر دفاعی خوبی خواهد داشت بلکه همه تلاش کردهایم که اصولا پرسپولیس قدرتمندتر و هماهنگتری نسبت به فصل قبل به میدان برود.