سایت رسمی برنامه نود - مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گفت: چه پول باشد یا نباشد، ما با قدرت به کارمان ادامه میدهیم و مسائل را با کمک وزارت ورزش حل خواهیم کرد.

به گزارش وبسایت نود، علیرضا رحیمی در مورد پاس نشدن چک 5 میلیاردی اسپانسر و ناراحتی بازیکنان پرسپولیس اظهار داشت: من این را با قدرت اعلام میکنم چک اسپانسر پاس بشود یا نشود ما محکم و با قدرت کار خودمان را در پرسپولیس دنبال میکنیم و شایعاتی مبنی بر برخی موارد صحیح نیست.

وی افزود: من با قدرت کار خودم را دنبال میکنم. این که نمیشود وقتی که پول نیست ما هم همهچیز را رها کنیم و برویم. ما از این کارها انجام نمیدهیم که پول نباشد ما همهچیز را بگذاریم و برویم. مشکلاتی هست و من هم تکلیف دارم که آنها را حل کنم.

رحیمی ادامه داد: قطعا با کمک وزارت ورزش و هیات مدیره مشکلات را برطرف خواهیم کرد و هیچکس نباید نگران این موضوع شود. در اینباره هم اگر مطلب دیگری اعلام شود صحیح نیست.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در پاسخ به سوالی که چرا بازیکنان قرمزپوش ناراحت هستند گفت: ما آمدهایم مشکلات را برطرف کنیم و باز هم اعلام میکنم چکی باید به ما داده شود اگر این چک پاس شود یا نشود که فعلا از آن خبر نداریم ولی انشاءالله پاس خواهد شد. باز هم ما باید مشکلات را حل کنیم و همه باید دست به دست هم دهیم. من کارهای سختتر از این را هم از قبل پیشبینی کردهام که به پرسپولیس آمدهام و خودم را برای مبارزه با همه این کارها آماده کردهام. انشاءالله سعی خواهیم کرد خیلی سریع مشکل بازیکنان را حل کنیم.

رحیمی در مورد ناراحتی علی دایی بابت اتفاقات نیز گفت: انشاءالله مشکلات را حل خواهیم کرد و ما اجازه نخواهیم داد که حاشیهای به داخل پرسپولیس رخنه کند. من گفتم خودم را برای مشکلات سختتر از این آماده کردهام و قطعا همه به ما در این راه کمک خواهند کرد تا مشکلات را به حداقل برسانیم