پس از اعتراض بارسلونا به حکم فیفا برای محرومیت لوئیس سوارز، دادگاه حکمیت ورزشی تصمیم گرفت تا محرومیت را کاهش دهد و سوارز در اولین بازی فصل لالیگا به میدان برود.

مهاجم 27 ساله پس از گاز گرفتن جورجیو کیهلینی با 9 بازی محرومیت از بازیهای ملی و 4 ماه عدم حضور در هرگونه مکان و مراسم ورزشی روبرو شد. پس از اینکه اعتراض بارسلونا به فیفا با مخالفت روبرو شد، آنها اعتراض خود رابه دادگاه حکمیت ورزشی بردند و به نظر با موافقت این دادگاه روبرو شدهاند.
بازی محرومیت ملی سوارز تغییری نخواهد کرد ولی محرومیت باشگاهی او کاهش پیدا خواهد کرد و مهاجم اروگوئه ای میتواند از ابتدای فصل برای بارسلونا به میدان برود. سوارز پس از این اتفاق عذرخواهی کرد و البته باید 82 هزار یورو به فیفا تحت عنوان جریمه پرداخت کند.