سایت رسمی برنامه نود - رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس اعلام کرد کل هزینه این باشگاه در فصل نقلوانتقالات ۱۴ تا ۱۵ میلیارد تومان بوده است.

به گزارش وبسایت نود ، حمیدرضا سیاسی، در مورد منتشر شدن فهرست قراردادهای باشگاه پرسپولیس برای فصل جدید، گفت: فهرستیهایی که منتشر میشود فقط صورت مسئله است، چون مسائلی مانند برخی آفرها در قراردادها وجود دارد که در این فهرست آورده نمیشود. به نوعی این فهرستها فهرستهای خام است. به طور مثال به لیست پرسپولیس باید 20 تا 30 درصد دیگر اضافه کنیم.

وی در خصوص اینکه کل هزینه باشگاه پرسپولیس در فصل نقلوانتقالات چقدر بوده است، اظهار داشت: 14 تا 15 میلیارد تومان کل هزینه باشگاه در فصل نقلوانتقالات بوده است. هر چقدر هم که از 18 میلیارد بماند در طول فصل هزینه میشود.

رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در خصوص اینکه گفته میشود چک اسپانسر این باشگاه برگشته خورده است، عنوان کرد: اسپانسر با قدرت و مثل همیشه وظیفه خود را انجام میدهد و به تعهداتش عمل میکند، البته کمی مسائل دست و پا گیر وجود دارد که حل شدنی است.