سایت رسمی برنامه نود - با پیگیریهای نماینده تامالاختیار کشتیگیران حساب باشگاه پرسپولیس بلوکه شد.

به گزارش وبسایت نود، پس از درگیریهای به وجود آمده بین کشتیگیران و باشگاه پرسپولیس و توقیف اموالی که هفته گذشته از باشگاه انجام شد با درخواست کشتیگیران و پیگیریهای نماینده تامالاختیار این کشتیگیران تنها حساب باشگاه پرسپولیس که با دردسر فراوان هم راهاندازی شده بود بلوکه شد.

این در شرایطی است که قرمزپوشان خودشان برای پرداخت پول به بازیکنان در این چند وقت دچار دردسر شدند و با این اتفاق مشکلات جدیدی در انتظار پرسپولیسیها است.

در حساب باشگاه پرسپولیس دویست و شصت و هشت میلیون و نهصد هزار تومان وجود داشت.