شیوه جدید "دور زدن" سازمان لیگ

مدیرعامل باشگاه نفت تهران از شیوههای جدید دور زدن قانون سازمان لیگ توسط باشگاهها انتقاد کرد.
منصور قنبرزاده در گفتوگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره بحث انتشار قراردادهای بازیکنان و مربیان لیگ برتری اظهار کرد: ما اولین باشگاهی بودیم که فهرست قراردادهایمان را منتشر کردیم. پارسال به جز ما، استقلال و پرسپولیس هیچ باشگاهی شفافسازی نکرد.
وی ادامه داد: این بار امیررضا خادم نامهای را به باشگاهها ابلاغ کرد که آنها را ملزم کرده است تا 5 مرداد قراردادهایشان را منتشر کنند. باشگاه ما تعداد کمی از قراردادها را منتشر کرده و در حال بررسی هستیم تا باقی قراردادها را هم منتشر کنیم.
وی همچنین درباره موضع منفی برخی مدیران برابر قانون انتشار قراردادها گفت: اگر سازمان لیگ این کار را به صورت یک قانون درآورده است، باید برای همه اجرا شود. سازمان لیگ مکانیزم و امکانات لازم برای برخورد با متخلفان را دارد و مثلا میتواند تا زمانی که باشگاه قراردادهایش را منتشر نکرده، کارت بازی برایش صادر نکند.
مدیرعامل باشگاه نفت تهران که باشگاهش طبق قانون جدید سازمان لیگ، میتواند 18 میلیارد تومان برای فصل چهاردهم هزینه کند، درباره میزان هزینه این فصل تیمش گفت: قراردادهای مالی ما جمعا کمتر از 10 میلیارد تومان است و پیشبینی کردهایم که در مجموع 13 میلیارد تومان هزینه کنیم.
به گزارش ایسنا، مدیرعامل سپاهان در مصاحبهای گفته بود که از وزارت ورزش مجوز گرفته که مانند تیمهای صعود کرده به آسیا به جای 15 میلیارد، 18 میلیارد تومان هزینه کند؛ هرچند ادعای خلیلیان از سوی مهدی تاج به شدت تکذیب شد.
قنبرزاده درباره این چنین اظهارنظرها گفت: نمیدانم آیا چنین مجوزی برای باشگاهی صادر شده یا خیر ولی اگر بخشنامه سازمان لیگ به همه باشگاهها ابلاغ شده، همه باید آن را اجرا کنند. ما که حتی سقف مجاز تیمهای غیر آسیایی را هم رد نکردهایم و به سایر تیمها کاری نداریم.
وی ادامه داد: چند بازیکن ما که از تیم جدا شدند، پیشنهادهای میلیاردی داشتند و من مطمئن هستم که پولهای میلیاردی هم گرفتهاند.
مدیرعامل باشگاه نفت تهران در ادامه درباره نحوه شناسایی و برخورد با متخلفانی که قانون را دور میزنند گفت: مواردی وجود دارد که باشگاهها قانون را دور میزنند و به تازگی شیوه جدیدی برای این کار باب شده است. به عنوان مثال تیمی برای برپایی اردو به خارج از کشور میرود ولی مدعی میشود که این اردو هزینهای برایش نداشته و از محل اسپانسر تامین شده است.
وی افزود: اگر بنا به شفافیت باشد، کمک اسپانسر ابتدا باید به حساب باشگاه ریخته شود و سپس برای اردو خرج شود. در غیر این صورت اگر باشگاه برای اردو 500 میلیون تومان خرج کرده باشد، این پول جزو بودجهاش به حساب نمیاید. این در حالی است که باید معادل مقدار پولی که برای اردو خرج شده، از سقف بودجه باشگاه کسر شود.
مدیرعامل باشگاه نفت تهران در پایان گفت: خیلیها میگویند که بازیکنشان قرارداد دو یا سه ساله داشته و برای فصل جدید 20 درصد افزایش داشته است. حقیقت این است که به ندرت میشود بازیکنی را یافت که کمتر از 50 – 60 درصد به قرارداد سال گذشتهاش اضافه کند. تیم ما بازیکن 300 میلیونی داشته که از تیم جدیدش برای دو فصل، 2 میلیارد و 100 میلیون تومان گرفته است.