کيروش 29 مرداد براي امضاي قرارداد ميآيد


رئيس فدراسيون فوتبال کشورمان اعلام کرد، کارلوس کيروش 20 آگوست 2014 براي امضاي قرارداد با اين فدراسيون به تهران خواهد آمد.

علي کفاشيان پيش از حضور در نشست هيئت رئيسه سازمان ليگ در مورد خبر احتمال حضور علي کريمي و مهدي مهدويکيا در کادر فني تيم ملي اظهارداشت: از اين موضوع خبري ندارم.

به نقل از تسنيم، وي در مورد زمان آمدن کارلوس کيروش و قطعي شدن حضور او در تيم ملي تصريح کرد: قبل از اينکه بحث انتخاب سرمربي تيم فوتبال آفريقاي جنوبي هم باشد من گفتم که حضور کيروش در تيم ملي ايران قطعي شده است. ما براي اين مربي ايميلي فرستادهايم و او قرار است تا 10 مرداد از طريق ايميل قرارداد توافق شده را براي ما ارسال کند، ضمن آنکه تا 17، 18 روز ديگر يعني 20 اگوست 2014 (29 مرداد 93) کيروش براي امضاي قرارداد به ايران خواهد آمد.

رئيس فدراسيون فوتبال درباره انتخاب اخوت به عنوان سرپرست تيم اميد يادآور شد: هنوز اين اتفاق نيفتاده اما اقدامات لازم در اين باره انجام شده است.

کفاشيان يادآور شد: البته پست سرپرستي در تيم ملي بزرگسالان و ديگر ردههاي سني برداشته شده و ديگر کسي به عنوان سرپرست روي نيمکت تيم ملي نخواهد نشست، بلکه يک مدير مسائل مربوط به تيم را پيگيري ميکند.

وي افزود:کيروش اعتقاد دارد بحث سرپرست مربوط به 40 سال پيش بوده است.

رئيس فدراسيون فوتبال درباره انتخابات هيئت فوتبال استان تهران گفت: مديرکل تربيت بدني استان تهران در اين زمينه مخالفتي داشت و بحث انتخاب سرپرست براي هيئت فوتبال مطرح شده بود اما ما معتقديم شرايطي فراهم شود که همه افراد بتوانند در انتخابات هيئت فوتبال شرکت کنند و اگر کسي قرار است معجزهاي انجام دهد بيايد و کار را پيش ببرد.

وي درباره مخالفتها با شيرازي در هيئت فوتبال هم تأکيد کرد: بحث فرد مطرح نيست بلکه بحث اين است که مجمع چه تصميمي ميگيرد. من در آن مجمع تنها يک رأي دارم.

کفاشيان در مورد بحث شفافسازي قراردادها و تخلفات احتمالي در آنها همچنين بحث کارت پايان خدمت بازيکنان تأکيد کرد: اين مسائل بايد در کميته اخلاق مطرح شود تمامي قراردادهاي اعلام شده بررسي خواهد شد و اگر تخلفي صورت گرفته باشد در کميته اخلاق با آن برخورد ميشود. در مورد بحث کارت پايان خدمت بازيکنان هم فعلاً اطلاعي ندارم اما در آنجا هم اگر تخلفي انجام شده باشد به آن رسيدگي خواهيم کرد.

رئيس فدراسيون فوتبال کشورمان در واکنش به اينکه عنوان ميشود علي دوستيمهر از اختيارات زيادي در تيم جوانان برخوردار است، گفت: چنين چيزي نيست و مهدي مهدويکيا هم کنار دوستيمهر حضور دارد و کارها را انجام ميدهد.