سایت رسمی برنامه نود - رئیس فدراسیون فوتبال در مورد سرپرستی اخوت در تیم امید و همچنین انتخاب سرپرست برای تیم ملی گفت: پست سرپرستی در تیمهای ملی حذف شده است.

به گزارش وبسایت نود، علی کفاشیان پیش از شروع جلسه هیأت رئیسه سازمان لیگ در جمع خبرنگاران گفت: کیروش 20 آگوست به تهران میآید و او سرمربی تیم ملی ایران است.

وی در مورد سرپرستی مهدی مهدویکیا و دستیاری علی کریمی در تیم ملی در کنار کیروش گفت: من از این مسائل خبر ندارم، نمیدانم در کدام جلسه این صحبتها مطرح شده است.

رئیس فدراسیون فوتبال در مورد اینکه حضور کیروش در تیم ملی قطعی است یا نه، با توجه به اینکه آفریقای جنوبی سرمربیاش را انتخاب کرده، گفت: حضور کیروش قطعی بود، صد بار من این مسئله را گفته بودم. کیروش حدودا 18 روز دیگر به ایران میآید، روز 20 آگوست او در تهران است.

وی در مورد اینکه قرارداد کیروش 10 مرداد تمام میشود، گفت: آن قراردادها را به صورت ایمیلی میفرستیم و بقیه را بعدا انجام میدهیم.

رئیس فدراسیون فوتبال در مورد حق پخش تلویزیونی و اینکه فصل گذشته هم همین صحبت را انجام داد ولی دوربینها باز هم به ورزشگاه آمدند، گفت: فصل گذشته آنها قرارداد داشتند اما در این فصل قرارداد ندارند، چطور میخواهند به داخل ورزشگاه بیایند؟

وی در مورد اینکه میزان حق پخش همان 160 میلیارد تومان است، گفت: روی عدد میتوانیم تفاهم کنیم.

کفاشیان در مورد سرپرستی اخوت در تیم امید و همچنین انتخاب سرپرست برای تیم ملی گفت: پست سرپرستی در تیمهای ملی حذف شده و البته با اخوت در حال صحبت هستیم و هنوز انتخاب نشده اما پست سرپرستی حذف شده است و سرپرست روی نیمکت نمینشیند. فقط سرمربی و مربی روی نیمکت مینشیند. کیروش میگوید پست سرپرستی مال 40 سال پیش بوده و اکنون سرپرست فقط کارهای اجرایی مثل تهیه بلیت و کارهای سفر را انجام میدهد.

رئیس فدراسیون فوتبال در مورد انتخابات هیأت فوتبال تهران گفت: مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران با انتخابات مخالف بود و میخواست سرپرست برای هیأت فوتبال انتخاب کند و ما هم با سرپرستی مخالف هستیم و به او گفتیم مشکل چیست که ایشان گفتند باید فضایی فراهم شود تا همه بیایند. ما هم گفتیم تمام نفراتی که در گذشته ثبتنام کردند بیایند و هر بنی بشری یا هر معجزهگر دیگری نیاز است بیاید، انتخابات است دیگر؛ آنها یک رای دارند و ما هم یک رای.

کفاشیان در مورد اینکه علی دوستیمهر اختیارات زیادی در تیم جوانان دارد، گفت: چه اختیاراتی؟ مهدی مهدویکیا به عنوان مدیر فنی در کنارش است و دوستیمهر هم کارش را انجام میدهد.

رئیس فدراسیون فوتبال در مورد اینکه آیا فدراسیون به بحث قراردادها که گفته میشود صوری است، ورود میکند، گفت: بعد از اعلام رسمی سازمان لیگ مبالغ اعلام شده در صورت تخلف به کمیته اخلاق ارجاع داده میشود و برخورد لازم با آنها انجام خواهد شد.