سایت رسمی برنامه نود - سرمربی باشگاه راهآهن میگوید امیدوار است فردا خریداری پیدا شود و این باشگاه را به مبلغ 12 میلیارد تومان بخرد.

حمید استیلی درباره برگزاری مزایده برای فروش سهام باشگاه راهآهن اظهار کرد: ما دوست داریم زودتر این کار انجام بشود زیرا خود ما هم از بلاتکلیفی خارج میشویم. باید مراحل قانونی انتقال انجام شود زیرا راهآهن مالکیتش برای دولت است. کاش قبل از آن که این کار انجام و به ما واگذار میشد، کارهای کارشناسی و مزایده را انجام میدادند و این مشکل به وجود نمیآمد. خدا را شکر فردا مزایده گذاشتند و ما هم از این قضیه استقبال میکنیم. امیدوارم که راهآهن را به بالاترین قیمت به فروش برسانند.

وی افزود: نمیدانم آیا کسی پیدا میشود 12 میلیارد برای راهآهن پرداخت کند ولی کسی که این هزینه را پرداخت میکند، باید بداند هزینه قرارداد امسال بازیکنان و همین طور هزینههای جاری فصل را نیز که در حدود 10 میلیارد تومان خواهد بود، باید پرداخت کند.

وی در ادامه گفت: اطلاعی از برگزاری مزایده نداشتم و چیزی در این زمینه به ما نگفته بودند. قرار بود با نمایندگان مجلس جلسهای برگزار کنیم تا مشکل ما را حل کنیم. زیرا نباید فراموش کرد زمان کوتاهی داریم و اگر تا روز سهشنبه مشکل مالکیت باشگاه حل نشود، راهآهن به لیگ یک سقوط میکند و قیمت آن نیز نزول خواهد کرد.

استیلی در ادامه در پاسخ به این سوال که اگر فردا کسی حاضر نشد 12 میلیارد برای باشگاه پرداخت کند، آیا باشگاه را با همان مبلغ 8 میلیارد تومان به شما واگذار میکنند، گفت: اگر کسی پیدا نشود ما هم با همان مبلغ پیشنهادیمان که 8 میلیارد تومان است، خریدار باشگاه هستیم و بیش از 8 میلیارد نیز نمیتوانیم برای باشگاه پرداخت کنیم. البته فراموش نکنید این قیمت برای یک ماه پیش بود و در حال حاضر قیمت باشگاه پایینتر نیز آمده است ولی چون صحبت کرده بودیم زیر حرفمان نزدیم.

وی در پایان درباره این که گفته میشود عدهای حاشیه برای باشگاه درست کرده و اجازه ندادهاند که استیلی باشگاه را خریداری کند، گفت: دوست دارم همیشه مثبت فکر کنم ولی در نظر داشته باشید یک تیم فوتبال که سه روز دیگر باید در لیگ برتر کارش را آغاز کند با چه مشکلات حاشیهای روبهرو شده است. شرایط برای ما خیلی سخت است. در حال حاضر هم باید تمرین کنیم و هم مشکلات مالکیتی را رفع و رجوع کنیم. به حاشیهپردازان کاری نداریم و فقط کار خودمان را میکنیم.