نايب رييس فدراسيون فوتبال ميگويد قرارداد 18 بازيکن ليگ برتري مشکوک است.مهدي تاج در خصوص مصوبه سقف هزينه باشگاههاي فوتبال، مسائل مختلف هزينه باشگاهها و قراردادهاي بازيکنان فوتبال گفتوگويي انجام داد که در ادامه ميخوانيد:
نقل و انتقالات ليگ برتر تمام شده است اما حاشيههاي آن هنوز ادامه دارد. شما به عنوان رييس سازمان ليگ چه نظري در اين خصوص داريد؟


خوشبختانه با حمايتهاي وزارت ورزش و جوانان و زحماتي که دوستان در مجموعه فدراسيون فوتبال کشيدند نقل و انتقلات امسال ليگ برتر در فضايي بسيار آرام و بدون التهاب انجام شد و حاشيههاي مخرب سالهاي گذشته را نديديم. به عنوان مثال بازيکني وجود نداشت که با چند باشگاه قرارداد امضا کند، ضمن اينکه آن جو ملتهب مصاحبه عليه مسئولان بسيار کمتر شده است، امسال شما چيزي نشنيديد.اما انتقادهاي زيادي به گوش ميرسد؟

اتفاقا من ميگويم اجازه دهيد پرونده نقل و انتقالات تمام شود بعد شروع به انتقاد کنيد. متاسفانه يک سري از دوستان با چشمهاي بسته انتقاد ميکنند و نکات مثبت امسال را ناديده گرفته اند.اين نکات مثبت را ميگوييد؟


اينکه قانون سقف هزينه باشگا ها را مصوب کرديم تا رقمهاي بي حساب و کتاب رد و بدل نشود. ضمن اينکه مصوب شد تا ليست قراردادها در اختيار رسانهها و مردم قرار بگيرد تا همه در جريان ريز قراردادها و ارقام آن باشند. در ادامه تصميم گرفتيم تا هر باشگاهي بيشتر از 15 ميليارد تومان براي نقل و انتقالات هزينه نکند و اينکه باشگاههايي که در آسيا به ميدان ميروند بتوانند 3 ميليارد بيشتر هزينه کنند. لازم است بگويم که همه باشگاهها قبل از زمان مقرر، قراردادهاي خود را منتشر کردند.اما شنيده ميشود بعضي از باشگاه ها اين موارد را رعايت نکردهاند و هزينههايي بيشتر از سقف تعيين شده داشتهاند؟

اجازه دهيد قسمت به قسمت جلو برويم. الان زمان رسيدگي به همين موضوع است. در ابتدا بگويم ما از 13 باشگاه که قوانين را رعايت کردهاند تقدير و تشکر کرديم و به آنها نامه زديم؛ اين باشگاهها از 6 ميليارد تومان تا زير رقم سقف هزينه کردهاند.اما چند باشگاه بيشتر از سقف، هزينه کردهاند؟


ما هم در جريان هستيم و براي همين جريمههاي سنگيني را براي ناقضين در نظر گرفتهايم.چه جريمهاي در نظر گرفتهايد؟


در ابتدا بايد بگويم 2 تخلف در اين رابطه وجود دارد اول اينکه هزينه باشگاه از سقف تعيين شده بالاتر برود و دوم قرارداد هاي منتشر شده با قراردادهاي واقعي مطابقت نداشته باشد. کميته صيانت و بازرسي ليگ به همراه کميته نقل و انتقالات و دستگاههاي نظارتي نيز مسئول اجراي جرايم هستند. اما در مورد جريمهها در مرحله اول بعد از مشخص شدن تخطي، به باشگاه مربوطه تذکر کتبي مي دهيم تا موارد اشکال را سريعا اصلاح کند.و اگر اين تذکر افاقه نکرد؟


جريمهها بسيار سنگين است؛ در مرحله دوم باشگاه متخلف را از تمام نقل و انتقالات طول فصل مثل نقل و انتقالات نيم فصل و 6 بازيکن آزاد، محروم ميکنيم که اين براي هر باشگاهي بسيار جريمه سنگيني است. در مرحله سوم هر باشگاه به ازاي هر يک ميليارد تخطي از سقف هزينه تعيين شده به ميزان يک چهارم بايد جريمه بدهد. به عنوان مثال اگر باشگاهي 4 ميليارد تومان بيشتر از سقف هزينه کند مبلغ يک ميليارد تومان از عوايد حق پخش را دريافت نخواهد کرد. اين سنگينترين جريمهاي است که تا به حال در ليگ فوتبال در نظر گرفتهايم.تا به حال تخلفي به شما گزارش داده شده است؟

ما به 18 بازيکن مشکوک هستيم و به دقت قراردادهايشان را زير نظر داريم. به نظر ميرسد اين 18 بازيکن بيشتر از رقمي که در قراردادهايشان آمده است را دريافت خواهند کرد که اسامي آنها را به کميته صيانت و بازرسي سازمان ليگ اعلام کرديم و در حال بررسي است.اين سقف هزينهها که تعيين کرديد شامل هزينههاي کل باشگاهها ميشود؟


خير. اين ارقام فقط براي قراردادهاي بازيکنان و کادر فني تيمها است. باشگاههايي که در ليگ آسيا حضور دارند دو نيم ميليارد تومان و براي بقيه باشگاهها 2 ميليارد تومان جهت هزينههاي بليط هواپيما، هتل و ... در نظر گرفته شده و مي توانند اين مبالغ را فقط در همين موارد هزينه کنند.درمورد حق پخش تلويزيوني صدا و سيما کار به کجا رسيد؟


ما يک حرف قانوني ميزنيم. همه دنيا 60 درصد هزينهها را از اين بخش تامين مي کنند. ما با صدا و سيما جنگ نداريم. اميدوارم آنها حق و حقوق فوتبال را به طور کامل پرداخت کنند.