شاید برای خیلیها این سوال پیش آمده باشد که این بازیکنان چگونه و با چه مبلغی کارت جعلی را خریداری کردهاند؟

تیم فولاد خوزستان با شایستگی عنوان قهرمانی لیگ سیزدهم را از آن خود کرد، اما متاسفانه یک سری اتفاقات و بحث کارت جعلی معافیت از خدمت سربازی برخی بازیکنان، این قهرمانی را به حاشیه برد.

شاید برای خیلیها این سوال پیش آمده باشد که این بازیکنان چگونه و با چه مبلغی کارت جعلی را خریداری کردهاند؟
اگر شما هم جزو آن دسته از افرادی هستید که کنجکاوید از این ماجرا سر در بیاورید، باید خدمتتان عرض کنیم بنا بر گفته یک منبع نزدیک به باشگاه فولاد خوزستان، برخی بازیکنان جوان با پرداخت 15 میلیون تومان به عنوان پیشپرداخت به فردی کلاش اقدام به دریافت کارت میکردند.
طرف پس از دریافت مبلغ اولیه به دنبال تکمیل پرونده و کارهای دیگر میرفته و در پایان با گرفتن 50 میلیون تومان دیگر، کارت معافیت از خدمت جعلی را که به شکلی باورنکردنی(!) شبیه کارت اصلی بود در اختیار بازیکن میگذاشت و... درواقع هر کارت جعلی معاف از خدمت سربازی برای بازیکنان رقمی حدود 65 میلیون تومان آب میخورد!
دو روزنامه ورزشی فهرست 20 بازیکنی که کارت پایان خدمت جعلی دارند را منتشر کردند و وزیر ورزش هم خواستار رسیدگی جدی به این موضوع شد.