دقیقا دو سال پیش فرهاد مجیدی نیز چنین اتهامی را متوجه سرمربی فعلی استقلال کرده بود
جواد نکونام در حالی طی مصاحبه جنجالی روز دوشنبهاش مدعی شده امیر قلعهنویی پس از باخت استقلال در داربی 74 به جشن و پایکوبی پرداخته که دقیقا دو سال پیش فرهاد مجیدی نیز چنین اتهامی را متوجه سرمربی فعلی استقلال کرده بود. به گزارش بانک ورزش، مجیدی تیر ماه 91 در بخشی از مصاحبه معروفش علیه امیر میگوید: «به عنوان نمونه زمانی که در دقیقه 93 توانستیم یکی از داربیها را ببریم، یکی از بازیکنان تیم همین آقایان به من زنگ زد و گفت هنگام پیروز شدن استقلال چهره آقایان دیدن داشت. آنها انقدر از پیروزی استقلال ناراحت شده بودند که نمی شد به سمتشان رفت.» به نظر میرسد وقتی امیر سرمربی استقلال نیست، حالات و رفتار او هنگام تماشای مسابقات آبیپوشان جنبه عادی ندارد و بیش از حد توجه اطرافیان را جلب میکند.