قلعهنويي:شکايت ازنکونام راتاآخرپيگيري ميکنم

سرمربي تيم فوتبال استقلال گفت شکايت حقوقي از نکونام را تا انتها پيگيري خواهم کرد.

امير قلعهنويي در نشست خبري پيش از بازي استقلال و راهآهن اظهار داشت: اميدوارم هر چه زودتر مشکلات باشگاه راهآهن برطرف شود. من خودم کارم را از ورزشگاه راهآهن شروع کردم اين بابشگاه پر از استعداد بوده و پايگاه خوبي براي استعدادهاي پايين شهر است. که بازيکنان بزرگي را هم به فوتبال ايران تحويل داده است.

وي افزود: چون ابتداي فصل است و ما و تيم راهآهن هم تغييرات زيادي در ترکيب خود داشته ايم طبيعي است که بازي سختي خواهيم داشت.

مربي راهآهن يک فرد باهوش و رفيق و بچهمحل من است. استيلي خودش علاوه بر يک بازيکن تکنيکي قدرتي و فکري هم بوده است.

سرمربي استقلال تصريح کرد: بازيکنان مليپوش ما از نظر نبدني در شرايط صددرصد قرار نگرفتند زيرا دير به تيم اضافه شدند اما اردوي ترکيه و جام شهدا به ما کمک کرد که بايد از برگزار کنندگان جام شهدا هم تشکر کرد.

قلعهنويي ادامه داد: دو بازي جام شهدا در ورزشگاه تختي به ما خيلي کمک کرد اميدوارم بازي با راهآهن بازي خوبي باشد البته کيفيت چمن ورزشگاه تختي مانند آزادي نيست اما اميدوارم بازي خوبي از کار دربيايد.

وي درباره مصدومان استقلال هم خاطرنشان کرد: حنيف عمرانزاده و اميرحسين صادقي بازيکنان مصدوم ما هستند و به غير از آنها ترکيب کامل خود را براي اين بازي خواهيم داشت البته بازيکنان مليپوش هنوز براي 90 دقيقه بازي آماده نيستند و براي ترکيب نهايي امشب تصميمگيري ميکنيم.

وي با اشاره به اينکه تيم فعلي استقلال من را ياد تيم سال 83 مياندازد تاکيد کرد: بازيکنان جوان و با تجربه در تيم انگيزه زيادي را ايجاد کردند و من به آينده خوشبين هستم. اين تيم مردم را به ياد تيم سال 83 - 84 خواهد انداخت.

قلعهنويش در واکنش به سوالي درباره اظهارات جواد نکونام اظهار داشت: از شما خواستم سوالات ورزشي بپرسيد اما در اين باره بايد بگويم اظهاراتي از اين دست براي من پشيزي ارزش ندارد و صحبتهايم را در سايت باشگاه انجام دادم اين فرد يک سال و نيم در استقالل بوده اما اندازه 15 سال مصاحبه کرده است. ببينيد در يک سال و نيم گذشته آمار مصاحبههاي او چگونه است. يک زماني گفته که من مرد و بهترين مربي دنيا هستم و به خاطر قلعهنويي به استقلال آمده است.

وي افزود: او عنوان کرده من به ديگران توهين ميکردم پش شخصيت اين آدمها چگونه است که حاضرند براي تحمل توهين حتي دست به دامن رئيس فدراسيون شوند. کفاشيان شاهد همه چيز بوده است.

قلعهنويي با طرح اين سوال که اگر امسال او را جواب نميکردند باز هم اين حرفها را ميزد ادامه داد: در زمان من بازيکن بزرگ استقلال يعني علي منصوريان، مجيدي و فکري خداحافظي کردند البته آنها 10، 11 سال براي استقلال بازي کردند نه يک سال و نيم که اين جزو افتخارات من است.

وي ادامه داد: اين فرد عنوان کرده که من درباره تيم ملي در جام جهاني صحبت نکردم در حالي که در برنامه زنده ورزش و مردم قبل از جام جهاني اعلام موضع کردم حال اين فرد که براي جام جهاني در برزيل بوده چگونه دنبال مصاحبههاي من ميگشته که ميگويد من چه مصاحبهاي کردم تو بايد به فکر بازيات باشم نه مصحبه من.

وي تاکيد کرد جاي تعجب است که چرا اين حرفها زده شده و من از مراجع قانوني تا انتها اين بحث را پيگيري خواهم کرد.

قلعهنويي ادامه داد طبق آمار جهاني استقلال به غير از اروپاييها بيشترين سهم رادر تمرين بازيکن براي تيم ملي داشته است اين افتخاري براي استقلال است. در سالهاي گذشته استقلال تيم 55 جهاني و مربي آن در رده دويست و خردهاي جهان بوده است.

سرمربي استقلال تاکيد کرد: اين فرد گفته شکستهاي تيم خود را به گردن ديگران مياندازد در حالي که من در جام ملتهاي آسيا فايل صوتي صحبتهايم را دارم که گفتهام مقصر اصلي حذف شدن تيم من هستم. يا فايل صوتي مصاحبهام قبل از بازي با تراکتورسازي را دارم که عنوان کردم که هر نتيجه و اتفاقي برعهده من است و به هيچ فرد ديگري ارتباط ندارد.

قلعهنويي ادامه داد: خوب گفتهام که بهتر است دشمن آدم حافظهاش ضعيف باشد. استقلاليها ميدانند که چگونه 3 روز مانده به مسابقات و زماني که اين فرد را در استقلال جذب نکردهايم اين صحبتها مطرح شده است.