آمار روياروئيهاي قلعهنويي و استيلي


استيلي و قلعه نوئي گرچه در شمار پيروزي و شکست هايشان در تقابل هاي رو در رو برابر است، اما کارنامه مربيگري قلعه نوئي و استيلي در مجموع قابل مقايسه است.

در هفتهي نخست ليگ برتر در دورهي چهاردهم دو تيم راهآهن تهران و استقلال تهران به مصاف هم خواهند رفت که در اين ميان تقابل حميد استيلي و امير قلعهنوئي به عنوان دو پيشکسوت خوشنام سرخآبيهاي پايتخت نکتهي قابلتوجه اين ديدار خواهد بود. حميد استيلي به عنوان يکي از پيشکسوتان پرسپوليس تمامي افتخارات فوتبال ايران را فتح کرد و تا سن 37 سالگي فوتبال را دنبال کرد و قهرماني ليگ برتر را نيز تجربه کرد، هرچند توفيق چنداني در جام باشگاههاي آسيا نداشت. با اين وجود امير قلعهنوئي که هيچگاه موفق نشد در ليگ برتر حضور يابد، درنهايت به علت مصدوميت شديد از ناحيهي زانو در سن 34 سالگي درحاليکه تمامي افتخارت فوتبال ايران، جز قهرماني در ليگ برتر را به همراه قهرماني در جام باشگاههاي آسيا درو کرد از فوتبال خداحافظي کرد و به عالم مربيگري قدم گذاشت، عالمي که توفيقات بينظيري در آن بدست آورد و راه علي پروين، اسطورهي دوران جواني خود را پي گرفت و به عنوان پرافتخارترين مربي رقابتي لقب گرفت که هيچگاه موفق به فتح آن نشده بود.از پرسپوليس به راه آهن با حميدحميد استيلي که در سال 2000 از خير کاپيتاني تيم ملي گذشت و بازوبند را در اختيار علي دائي گذاشت، در پرسپوليس در سايهي احمدرضا عابدزاده و افشين پيرواني هيچگاه به بازوبند پرسپوليس نرسيد ولي هميشه يکي از پيشکسوتان خوشنام پرسپوليس بود که پس از حضور يکي در ميان در بهمن با حضورهاي کوتاه در القادسيهي کويت و گيلانگ يونايتد در سال 1998 به پرسپوليس بازگشت و شش فصل متوالي در پرسپوليس حضور داشت و در پايان ليگ برتر پس از کسب سه عنوان قهرماني (يک عنوان در ليگ برتر و دو عنوان ليگ آزادگان) در دورهي چهارم از دنياي فوتبال در سن 37 سالگي خداحافظي کرد.استيلي در تيم ملي ايران در تمامي تورنمنتهاي معتبر از جمله جام جهاني (1998)، جام ملتهاي آسيا (1992، 1996، 2000) و بازيهاي آسيائي (2000) حضور يافته است و مدال طلاي بازيهاي آسيائي را در کارنامه دارد و جز تنها نسلي از فوتبال ايران است که با گلهاي او و مهدي مهدويکيا موفق به کسب پيروزي در جام جهاني شده است.استيلي که براي آغاز دوران مربيگري خود سالها صبر کرد، در ليگ نهم روي نيمکت استيلآذين نشست و تا پايان هفتهي سيام اين تيم را هدايت کرد و پس از شکست سپاهان (قهرمان ليگ) جاي خود را به افشين پيرواني سپرد. در ليگ دهم روي نيمکت شاهين بوشهر نشست و تا پايان هفتهي بيست و هفتم اين تيم را هدايت کرد و در نهايت جاي خود را فيروز کريمي داد تا در نهايت اين تيم در ردهي چهاردهم جدول قرار گيرد. حميد استيلي در آخرين تجربهي سرمربيگري خود در پرسپوليس دوران کابوسواري گذراند و در پايان نيمفصل جاي خود را به مصطفي دنيزلي داد تا آن پيروزي خاطرهانگيز سرخپوشان در دربي با هتتريک ايمون زائد در 10 دقيقه رقم بخورد.قلعهنوئي؛ پيروزي در خون توستامير قلعهنوئي در دوران بازيگري در ليگ آزادگان نيزطعم قهرماني را نچشيد و آخرين قهرماني او به سال 1370 در مسابقات جام باشگاههاي تهران باز ميگردد. با اين وجود او تمامي عناوين قهرماني از جمله قهرماني در جام باشگاههاي آسيا، قهرماني در جام قدس، جام حذفي ايران و سوپرجام تهران کسب کرده است. او هيچ عنوان ملي قابلتوجهي نيز در کارنامه ندارد و هيچگاه به يک بازيکن ملي برجسته تبديل نشد هرچند در مربيگري رکوردهايي استثنايي را در اختيار دارد.امير آمد و به اميد روزي که بر جاي سلطان بنشيند، ناخودآگاه منصور پورحيدري، پرافتخارترين مربي تاريخ آبيپوشان را نيز کنار زد و رفت؛ آن هم در همان سالهاي ابتدايي. با ورق زدن آمار قلعهنويي در فوتبال باشگاهي، بايد سراسر از رکوردهايي گفت که در اين فوتبال بيسابقه بودهاند، از قهرماني با 2 تيم مختلف گرفته تا دبل با سپاهان در قهرماني و هتتريک با استقلال که اين امر نشان ميدهد قلعهنويي تا چه حد در اين مسير کارکشته است. نکتهاي که امير قلعهنويي را طبيعتا آزار خواهد داد، کم بودن يک مقام باشگاهي آسيايي در کارنامه اوست تا او را در تاريخ بيبديل سازد. علي پروين در سال 70 جام برندگان جام آسيا را فتح کرد و در تابستان همين سال نيز پورحيدري دومين قهرماني استقلال در رقابتهاي باشگاهي آسيا را رقم زد. اين درحالي است که قلعهنويي هيچ توفيق بين المللي در کارنامهاش ندارد.قلعهنويي در 6 فصل اخير ليگ برتر 4 قهرماني و يک نايب قهرماني کسب کرده است و اين يعني ثبات شگفتانگيز در امر مديريت در سرمربيگري، يعني تضمين موفقيت تيم هايي که عطش بالا براي قهرماني دارند.آمار روياروئيهاي قلعهنوئي و استيلي؛ همه چيز برابر است !ليگ نهم؛ هفتهي سيزدهم؛ ورزشگاه فولادشهر؛ سپاهان اصفهان 0-1 استيلاذين؛ليگ نهم؛ هفتهي سيام؛ ورزشگاه اکباتان؛ استيلآذين 2-1 سپاهان اصفهان؛ليگ دهم؛ هفتهي چهارم؛ ورزشگاه فولادشهر؛ سپاهان اصفهان 1-0 شاهين بوشهر؛ليگ دهم؛ هفتهي بيست و يکم؛ ورزشگاه بهشتي بوشهر؛ شاهين بوشهر 0-0 سپاهان اصفهان؛ليگ يازدهم؛ هفتهي پانزدهم؛ ورزشگاه آزادي؛ پرسپوليس 0-1 تراکتورسازي تبريز؛