تباس: بارسلونا نميتواند در لاليگا بازي کند

رييس برگزاري مسابقههاي ليگ فوتبال اسپانيا تاکيد کرده اگر کاتالونيا استقلال پيدا کند ديگر بارسلونا نميتواند در لاليگا حضور داشته باشد.

ايالت کاتالونيا مدت زيادي است که به خاطر تفاوتهاي فرهنگي و زباني خواستار جدايي از کشور اسپانيا و داشتن استقلال است اما اين موضوع با اظهار نظر تازه خاوير تباس با دردسرهايي روبهرو شده است.

به نقل از فارس، باشگاه بارسلونا که سالها است به عنوان نماد کاتالونيا شناخته ميشود بر اساس اعلام تباس در صورت استقلال کاتالونيا از اسپانيا ديگر نميتواند در رقابتهاي داخلي فوتبال اين کشور حضور داشته باشد.

تباس در اين زمينه گفت: به هيچ وجه دوست ندارم در مورد غير ممکنها حرف بزنم. کاتالونيا هميشه زير مجموعه اسپانيا بوده است. البته نميخواهم بگويم فقط نگران بارسلونا هستم. نگراني ما بابت ناستيچ، خيرونا، اسپانيول، لاگوسترا و سابادل هم هست. اگر قوانين ورزشي همينهايي که هستند باقي بمانند، آنها در صورت استقلال ديگر نميتوانند در ليگ ما حضور داشته باشند.

تباس افزود: بايد قوانين ورزشي را تغيير دهيم. براي مثال آندورا در رقابتهاي ما حضور دارد و اين هم به خاطر قوانين تعريف شده در زمينه ايالتي است. حضور آنها بر اساس توافق است. بر اين اساس بارسلونا هم نميتواند در لاليگا حضور داشته باشد مگر اينکه در اين زمينه توافقهايي صورت پذيرد.