گزارش زنده: تراکتورسازی تبریز 1-0 فولاد خوزستانروی پرتاب خالد شفیعی سامان نریمان جهان موفق به گشودن دروازه فولاد خوزستان شد.
آیاسپورت-
هفتهی نخست لیگ چهاردهم
ورزشگاه یادگار امام تبریز
شمار هواداران: 10 هزار نفر

داور: علیرضا فغانی
ترکیب تراکتورسازی: حامد لک، احمد آلنعمه، خالد شفیعی، محمد ایرانپوریان، حبیب گردانی، مهدی کیانی، محمد ابراهیمی، سامان نریمانجهان، شاهین ثاقبی، فرشاد احمدزاده و محسن دلیر.
سرمربی: رسول خطیبی
ترکیب فولاد خوزستان: علی سلیمی، ساسان انصاری، ایوب والی، لئوناردو ماریچ، مهدی بدرلو، اسماعیل شریفات، مهرداد جماعتی، یوسف وکیا، ماتیاس چاگو، احمد عبدللهزاده و سروش رفیعی.
سرمربی: دراگان اسکوچیچ
اخطار:
دقایق حساس:
دقیقهی 16: پس از ضربهی آزادی که احمد آلنعمه زمینی و بیخطر به مدافعان کوبید، شهاب گردان یک ارسال بلند و پرخطر روی دروازهی علی سلیمی انجام داد که فرشاد احمدزاده بالاتر از ماتیاس چاگو به توپ ضربه زد که توپ به شکلی خطرناک به بیرون رفت.
دقیقهی 21: سامان نریمانجهان یک نفوذ زیبا به محوطهی جریمهی فولاد انجام داد و پس از رسیدن به خطر عرضی زمین توپ را به شکلی عرضی ارسال کرد که توپ از زیرپای شاهین ثاقیبی لغزید تا این علی سلیمی باشد که از روبروی دروازه توپ را به شکلی آشفته دور کند.
گل: سامان نریمانجهان در دقیقهی 31
شرح گل:
تراکتورسازی تبریز 1-0 فولاد خوزستان: خالد شفیعی روی یک پرتاب اوت دستی موفق شد یک ارسال زیبا برای سامان نریمانجهان انجام دهد و این بازیکن نیز با یک ضربهی سر زیبا دروازهی علی سلیمی و فولاد را بگشاید.