نخستین گل فصل در شرایطی روی یک اوت دستی رقم خورد که بازی دو تیم فولاد . تراکتور در یک فرآیند فیزیکی و درگیرانه گره خورده بود.
آیاسپورت-لیگ چهاردهم درشرایطی برگزار میشود که جام جهانی 2014 همین چند هفته پیش با حضور شایستهی تیم ملی ایران به پایان رسید تا همه در انتظار یک جهش فوقالعاده در روند فوتبال داخلی کشورمان در لیگ برتر باشند. با این وجود دیدار افتتاحیهی لیگ برتر بین دو تیم بزرگ و پرهوادار ایران که دو عنوان داخلی فوتبال کشورمان در فصل گذشته را نیز در آن خود کرده بودند، گویا هیچ توجهی به این انتظار و اتفاق در سطح فوتبال ملیمان نداشتهاند و همچنان یک فوتبال فیزیکی و درگیرانه را ارائه میدهند که کندی آن خواب را به چشمها تحمیل میکند و اوت دستی گرهگشای آن است.
به گزارش آیاسپورت، نخستین گل لیگ چهاردهم در شرایطی به ثمر رسید که بازی دو تیم فولاد و تراکتور به شدت گره خورده بود و یک اوت دستی بینقص و بلند موفق شد زمینهساز یک موقعی جدی و در نهایت گل برتری تراکتورسازان شود.

این اتفاق نمیتواند نوید خوبی برای لیگ چهاردهم باشد که قرار است فوتبال ایران را راهی جام ملتهای آسیا کند.