سوارس در جریان بازی تیم های اروگوئه و ایتالیا در جام جهانی برزیل، با گاز گرفتن شانه کیه لینی، بازیکن ایتالیا خبرساز شده بود.

آی اسپورت - به گزارش موندودپورتیوو، داداگاه حکمیت ورزشی "TAS" تاریخ 8 آگوست را برای تعیین وضعیت نهایی پرونده لوئیس سوارس در نظر گرفته است.
باشگاه بارسلونا و لوئیس سوارس بسیار امیدوارند تا این نهاد، با تجدید نظر در مورد حکم صادره فیفا، میزان محرومیت در نظر گرفته شده را کاهش دهد.
بنا بر حکم قبلی، سوارس به مدت 4 ماه نمی تواند در هیچ فعالیتی مربوط به فوتبال شرکت کند. این بازیکن حتی مجاز نیست تا در تمرینات تیم جدیدش بارسلونا شرکت کند.از مدت این محرومیت یک ماه گذشته است.
سوارس در جریان بازی تیم های اروگوئه و ایتالیا در جام جهانی برزیل، با گاز گرفتن شانه کیه لینی، بازیکن ایتالیا خبرساز شده بود.