عضو هيئت مديره باشگاه پرسپوليس نسبت به عدم حضور مديرعامل اين باشگاه در مراسم رونمايي از پيراهن سرخپوشان واکنش نشان داد.

محمد کاظمپور در گفتوگو با تسنيم، در خصوص غيبت عليرضا رحيمي و اعضاي هيئت مديره باشگاه پرسپوليس در مراسم رونمايي از پيراهن اين تيم گفت: متاسفانه اين جشن درست در بين تعطيلي برگزار شد و بعضي از دوستان در تهران نبودند اما توقع اين بود که حداقل رحيمي به اين مراسم بيايد. به نظر من مديرعامل باشگاه اشتباه کرد.
وي ادامه داد: من با رحيمي صحبت و از او دعوت کردم تا در مراسم حاضر شود و حتي سخنراني کند اما رحيمي گفت من هيچجا سخنراني نميکنم و قرار شد منتقمي از طرف باشگاه سخنراني کند. با اين حال مديرعامل باشگاه به من گفت که حتما به اين مراسم ميآيد و تعجب ميکنم چرا در مراسم نبود.
عضو هيئت مديره پرسپوليس در واکنش به ناراحتي برخي پيشکسوتان اين باشگاه مبني بر اينکه از آنها در مراسم رونمايي از پيراهن دعوت نشد و چند بازيگر به جاي آنها بالاي سِن رفتند اظهار داشت: سِن مراسم زياد بزرگ نبود و حتي من جلو نرفتم. متاسفانه کمي شلوغ شد و ناهماهنگيهايي به وجود آمد. اولين بار بود که چنين مراسمي را برگزار ميکرديم و طبيعي بود چنين ناهماهنگي به وجود بيايد.
کاظمپور تصريح کرد: هر کس مختار است نظرش را اعلام کند اما به نظرم نبايد پيشکسوتان ناراحت ميشدند. از آنها براي حضور در اين مراسم دعوت شده بود و اگر هم کم و کاستي بود بايد به خاطر مجموعه پرسپوليس ميبخشيدند اما واقعا هيچ چيزي از پيش برنامهريزي شده نبود.
وي در پاسخ به اين سوال که آيا چک 5 ميلياردي اسپانسر پرسپوليس نقد شده است، گفت: 2 ميليارد از اين مبلغ نقد شده و با اين 2 ميليارد اسپانسر تا امروز 10 ميليارد تومان به پرسپوليس پول داده است. واقعا اسپانسر ما از زماني که کار خودش را آغاز کرده به وظايفش عمل کرده و مسائلي که از طرف باشگاه پرسپوليس بايد در اختيارش قرار ميگرفت عملي نشده است. قرار است 3 ميليارد باقي مانده اين پول هم تا آيندهاي نزديک به باشگاه تحويل داده شود اما واقعا باشگاه هم بايد به تعهداتش عمل کند.
کاظمپور درباره اينکه باشگاه پرسپوليس چند درصد به تعهداتش نسبت به اسپانسر عمل کرده به تسنيم گفت: فکر ميکنم نهايتاً باشگاه به 30 درصد تعهداتش عمل کرده است.