آی اسپورت- مراسم رونمایی از پیراهن تیم پرسپولیس حاشیه های زیادی را به خود دید. بسیاری از پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس به دلیل حضور برخی بازیگران روی سن و رونمایی از پیراهن توسط آنها دلخور شدند و با ناراحتی سالن را ترک کردند. حمید درخشان، یکی از پیشکسوتان پرسپولیس در این باره به آی اسپورت می گوید: «کاری که باشگاه پرسپولیس انجام داد، بسیار بد و زشت بود. مراسمی در حد افتضاح گرفتند. شما وقتی می خواهید از پیراهن رونمایی کنید، دو تا از کاپیتان های قدیمی پرسپولیس را می آورید روی سن و به این شکل از زحمات آنها قدردانی می کنید.پرسپولیسی ها بی احترامی کردند. من نمی دانم چقدر باید چشممان را روی این مسائل ببندیم.»او ادامه می دهد: «همه افرادی که از قشر بازیگران در مراسم حضور پیدا کردند، قابل احترام هستند اما اصل کار اشتباه بود. رحیمی، به عنوان مدیرعامل باشگاه هم که به مراسم نیامد و این هم توهین به پیشکسوتان است. نه تنها توهین است که ناشی از برنامه ریزی غلط است. اگر بلد نیستید، برگزار نکنید. چرا آدم ها را می آورید آنجا که سبکشان کنید. آدمهایی در باشگاه پرسپولیس حضور داشته اند که نامشان لرزه به تن خیلی ها می انداخت اما حالا اینطور راحت از آنها چشم پوشی می کنید. خجالت بکشید!»پیشکسوت پرسپولیس در همچنین می گوید: «یا آدم ها را دعوت نکنید، یا اگر می کنید برایشان احترام قائل شوید. اگر به مراسم نرویم، هزار جور حرف درمی آورند، وقتی که هم می رویم، احتراممان را نگه نمی دارند. من یک سوال دارم: وقتی می خواهند جایزه سیمرغ به بازیگران بدهند مگر از ما می خواهند که به روی سن برویم و جایزه ها را اهدا کنیم. به قدری جو بد بود که جاسمیان با عصبانیت از سالن بیرون آمد. یکسری آدم عشق دوربین و تلویزیون جمع شده اند دور هم و فکر می کنند همه چیزشان درست است. من واقعا متاسفم.»درخشان در پایان می افزاید: «شخصا دیگر در هیچ مراسمی شرکت نمی کنم. اگر در منزلم هم بیایند دیگر در مراسم های باشگاه پایم را نمی گذارم.»