پرسپولیس نیوز : سخنگوی باشگاه پرسپولیس گفت: پس از اینکه رأی صادقیان به ما ابلاغ شد در مورد اعتراض یا عدم اعتراض تصمیم میگیریم. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پیام صادقیان را به دلیل رفتار غیرورزشی سه ماه محروم کرد که اعضای هیات مدیره نیز معتقدند بود که این بازیکن مستحق این رأی با توجه به حرکت ناشایستش بود.

مهدی خواجهوند سخنگوی هیئت رئیسه پرسپولیس در پاسخ به سؤالی که آیا به رأی صادره درباره صادقیان اعتراض میکنید یا خیر، گفت: ما رأی را پس از اینکه به ما ابلاغ شد دقیقاً بررسی خواهیم کرد و سپس نظرمان را در مورد اعتراض یا عدم اعتراض به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اعلام میکنیم. فعلاً نباید با عجله تصمیمی بگیریم چون قبلاً هم صادقیان در کمیته انضباطی پرونده داشته است.