مهدی دغاغله هم امروز برنامه فیزیوتراپی را دنبال کرد و رضا نوروزی نیز به دلیل مشکل گوارشی از تمرین معاف بود.

تیم فوتبال پرسپولیس، تمرین صبح امروز خود را به مدت یکساعت در سالن بدنسازی مجموعه درفشیفر و در حضور مدیر عامل باشگاه برگزار کرد.به گزارش ایلنا، تمرین امروز سرخپوشان در دو نوبت انجام خواهد شد. تمرین نوبت صبح از ساعت 10:30 دقیقه آغاز شد و یک ساعت به طول انجامید. بازیکنان ابتدا در زمین گرم کردند و پس از آن با حضور در سالن بدنسازی در گروههای مختلف به کار با وزنه و دستگاههای مختلف پرداختند. در این تمرین علیرضا رحیمی با حضور در سالن ضمن گفتوگو با علی دایی ناظر بر تلاش سرخپوشان بود. مهدی دغاغله هم امروز برنامه فیزیوتراپی را دنبال کرد و رضا نوروزی نیز به دلیل مشکل گوارشی از تمرین معاف بود. سرخپوشان از ساعت 17:30 برای تمرین نوبت عصر در درفشیفر حضور خواهند داشت.