مسئول کميته نقل و انتقالات ليگ برتر گفت: پولادي بازيکن پرسپوليس است و براي رفتن به هر تيمي بايد رضايتنامه بگيرد.

مصطفي شهبازي در مورد احتمال حضور مهرداد پولادي در ليگ قطر اظهار داشت: از نظر سازمان ليگ و فدراسيون فوتبال ايران، مهرداد پولادي با پرسپوليس قرارداد دارد، بازيکن اين تيم است و براي رفتن به هر تيم ديگري بايد از اين باشگاه رضايتنامه بگيرد.

به گزارش تسنيم، وي افزود: پولادي بايد رضايت پرسپوليس را جلب کند تا در ادامه بتواند از طريق TMS به ليگ کشور ديگري برود و در غير اين صورت نميتواند غير از پرسپوليس جاي ديگري برود.