سهيل مهدي در مورد زمان صدور مجوز حرفهاي 16 تيم ليگ برتر اظهار داشت: مميزي اين باشگاهها هنوز به پايان نرسيده و تا پايان مهرماه ادامه خواهد داشت و در آن زمان مشخص ميشود کدام باشگاهها ميتوانند اين مجوز را کسب کنند.

به گزارش تسنيم، وي افزود: در فصل گذشته تنها فجر سپاسي اين مجوز را نگرفت اما در اين فصل بايد ديد تا پايان مهر کدام باشگاهها مجوز حرفهاي را کسب ميکنند.

کارشناس صدور مجوز حرفهاي ليگ برتر در مورد اينکه اگر باشگاهي مجوز حرفه اي نگيرد از ليگ کنار گذاشته ميشود خاطرنشان کرد: در ليگ برتر اين باشگاه شانس حضور دارد اما در صورت کسب سهميه ليگ قهرمانان اجازه حضور در اين مسابقات را نخواهد داشت.

مهدي درباره وضعيت ميزباني تيم نفت مسجد سليمان تصريح کرد: مشکلي در اين باره وجود ندارد. محروميت نفت مسجد سليمان در بازي با پديده از حضور تماشاگر يک محروميت انضباطي براي فصل گذشته بود و از ديدارهاي بعدي اين تيم در خانه، تماشاگران اجازه حضور دارند.

وي همچنين با اشاره به قانون سقف بودجه تصريح کرد: هزينههاي باشگاه با جزئيات شفاف در پايان فصل براي کنفدراسيون فوتبال آسيا ارسال ميشود.

سهيل مهدي درباره ورزشگاه غدير اهواز هم گفت: آخرين بار خردادماه امسال به ورزشگاه غدير رفتم که کيفيت چمن آن عالي بود و واقعا متعجبم در اين مدت چه اتفاقي براي چمن اين ورزشگاه رخ داده است.