وبسایت رسمی برنامه نود - چند ماهی است که کمیسیون اصل 90 مجلس وارد ماجرای فساد در فوتبال شده است. جرقه این ماجرا پس از سری برنامههای 90 برای فساد در فوتبال ایران در ردههای مختلف سنی، مدارس فوتبال، باشگاهها و تیمهای ملی زده شد. جایی که عادل فردوسیپور با سند و مدرک و فیلم وارد این پرونده شد و شوک بزرگی به فوتبال وارد کردو البته از سال 90 این موضوع در برنامه نود جدی تر گرفته شد و هر سال در برنامه نود آیتم ها و بخش های مختلفی از تخلفات در فوتبال نشان داده می شود.

به گزارش وب سات رسمی برنامه نود و به نقل از روزنامه فرهیختگان، با حساس شدن رسانهها و افکار عمومی روی این ماجرا، مجلس شورای اسلامی هم کمکم وارد پروندهای تحت عنوان فساد در فوتبال شد و کمیسیون اصل 90 به صورت ویژهای بررسی این ماجرا را آغاز کرد. نمایندگان عضو کمیسیون اصل 90 از همان روزهای اول رسیدگی به این ماجرا، نام پرونده را پرونده فساد در فوتبال گذاشتند.

چرا کمیسیون اصل 90 وارد شد؟

بسیاری از اهالی فوتبال میپرسند چرا کمیسیون اصل 90 مجلس وارد این ماجرا شد. بهتر است قبل از اینکه به این سوال پاسخ داده شود با کمیسیون اصل 90 مجلس و وظایفش آشنا شویم. کمیسیون اصل 90 یکی از کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی است که وظایف محول شده به مجلس در اصل 90 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را انجام میدهد. اصل 90 قانون اساسی جمهوری اسلامی را مو به مو منتشر میکنیم: هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، میتواند شکایت خود را کتبی به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام کند و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عموم برساند. در واقع کمیسیون اصل 90 میتواند وارد هر شکایتی بشود و دقیقا به همین دلیل وارد ماجرای فساد در فوتبال شده است چراکه شاکیان پروندههای فساد در فوتبال نتوانستهاند در مراجعی مثل کمیتههای اخلاق، انضباطی و استیناف به حقشان برسند. در واقع شکایت به کمیسیون اصل 90 بهعنوان آخرین راه تظلمخواهی شاکیان است.
فساد در فوتبال در کمیته محرمانه

کمیسیون اصل ۹۰ برای انجام وظایف خود، پنج کمیته کاری تصویب کرده است. کمیته امور محرمانه، کمیته قضایی، کمیته سیاسی- نظامی، کمیته اقتصادی- فنی- عمرانی، کمیته فرهنگی- رفاهی- اجتماعی که ماجرای فساد در فوتبال در کمیته محرمانه مطرح شده است و ابعاد این پرونده بزرگ در کمیته محرمانه در حال بررسی است و به گفته محمدعلی پورمختار بهزودی گزارش کارشناسان این کمیسیون ارائه خواهد شد.وی در اینباره میگوید: در حال تکمیل گزارش نهایی رسیدگی به پرونده فساد در فوتبال هستیم و بهزودی این گزارش به هیات رئیسه مجلس برای قرائت در جلسه علنی ارائه میشود. در این گزارش به قراردادهای این فصل بازیکنان لیگ برتر بهطورکلی نگاه شده است یعنی قراردادهای این فصل در بخش قراردادها مطرح شده، چرا قراردادهای امسال مثل سالهای گذشته بوده و هیچ تغییری در آن ایجاد نشده است. چند روز پیش هم رسایی عضو کمیسیون اصل 90 اعلام کرده بود که فساد در ردههای بالایی فدراسیون فوتبال است و علی کفاشیان بازهم جواب داده بود که در فوتبال فساد نیست اما تخلف وجود دارد. در هر حال سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس هم اعلام کرد قبل از پایان شهریور پرونده فساد در فوتبال نهایی میشود. مصطفی افضلیفرد در این باره گفته است: ادعاهایی که کفاشیان و تاج اخیرا در مراسم تجلیل از برترینهای فوتبال ایران داشتند که فضای فوتبال ما سالم و بدون حاشیه و مشکل است در نوع خود جالب توجه است چراکه این مسائل خلاف واقعیت است و ما اگر مطالبی را اعلام میکنیم از موضع درست و منطقی با استدلال و صحت کامل است. او به وظایف ذاتی کمیسیون اصل 90 هم اشاره میکند: در وهله اول باید بدانیم که ورود به پرونده فساد و تبانی در فوتبال در پی شکایت عدهای از مردم انجام شده است و در این زمینه کمیسیون اصل 90 با توجه به شکایات متعدد به این امر ورود پیدا کرده و ما با دعوت از همه افراد مرتبط با فوتبال سعی کردیم این موضوع را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. کمیسیون با دعوت از رئیس فدراسیون فوتبال اعضای کمیته انضباطی، مربیان، داوران، ورزشکاران و اصحاب رسانه سعی کرد تا موضوع را به صورت دقیق و ریشهای مورد بررسی قرار دهد و درنهایت به این نتیجه رسیدیم دوستانی که ادعا میکنند فضای فوتبال سالم و پاک است در آن برخی تخلفات به صورت جدی دیده میشود. تا پایان شهریور قطعا نتیجه پرونده مشخص و متخلفان به مراجع قضایی معرفی میشوند و اوایل شهریور گزارش کمیسیون اصل 90 در صحن علنی خوانده میشود.
عزیزمحمدی و علیپور در کمیسیون اصل 90

یکی دو روز پیش خبر آمد که عزیزالله محمدی رئیس اتحادیه فوتبال و علیرضا علیپور دبیر ستاد منشور اخلاقی به کمیسیون اصل 90 احضار شدهاند و حتی چندین روزنامه و سایت هم نوشته بودند که این دو نفر به مجلس احضار شدهاند چراکه از عوامل فساد در فوتبال هستند اما عزیزمحمدی در اینباره به فرهیختگان گفته است:« ما دعوت شده بودیم نه احضار. ضمن اینکه عکسهایی از من و علیپور در در شرقی مجلس منتشر شده بود در حالی که یکی از کسانی که آنجا بود به ما گفت میخواهد با ما عکس یادگاری بگیرد.ما نمیدانستیم که میخواهد بعدا عکسها را به سایتها و روزنامهها بدهد.» البته عکسهایی که منتشر شده نشان میدهد که پروندههایی در دستان عزیزمحمدی است و او چندان هم بدون اطلاع به مجلس نرفته است. در هر حال همه منتظر این هستند که هرچه زودتر با فساد در فوتبال برخورد شود چراکه رسانهها در یک سال گذشته هر کاری که لازم بوده انجام دادهاند.