انفجار در ورزشگاه شاختار؛ جدایی طلبان، به دونباس آره نا رحم نکردندکشور اکراین و شهر دونتسک این روزها دستخوش ناآرامی های زیادی شده و ارتش این کشور در حال مبارزه با شورشیان است.
لحظاتی پیش گاتزتا دلو اسپورت گزارش داد که بر اثر دو انفجار مهیب در نزدیکی ورزشگاه "دونباس آره نا" ورزشگاه اختصاصی تیم "شاختار دونتسک"، خسارت شدیدی به این ورزشگاه وارد آمده است.

ستون های غربی این ورزشگاه به مرز فروپاشی رسیده است. خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در پی نداشته است .
کشور اکراین و شهر دونتسک این روزها دستخوش ناآرامی های زیادی شده و ارتش این کشور در حال مبارزه با شورشیان است.
همین حوادث موجب شده است تا بسیاری از فوتبالیست های خارجی شاغل در لیگ اکراین قید بازگشت به این کشور را بزنند.