مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس گفت: شوکه شدم و از زور ناراحتی نمیدانم چه بگویم. دفعه قبل بر سر زانوی دیگرم، سر 6 ماه بازی کردم و اسفند ماه به فوتبال بر میگردم.

رضا نوروزی در گفتگو با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس افزود: از ناراحتی نمیدانم چه بگویم. میخواستم بهترین فصل فوتبالم را در پرسپولیس سپری کنم. انگیزه و امید زیادی داشتم و تنها چیزی که اصلا به فکر من خطور نمیکرد، این بود که بخواهم با چنین آسیبدیدگی روبرو بشوم و چند ماه کنار بنشینم.
وی درباره این حادثه ادامه داد: در جریان بازی بودیم که پایم درد گرفت اما به نظر چیز مهمی نمیآمد. حتی با آن شرایط به بازی ادامه دادم ولی وقتی بیرون آمدم، درد مرتب بیشتر شد و زانوم ورم کرد و بعد هم خشک شد و حرکت دادنش سخت شد. باورم نمیشد که در این شرایط رباط پاره کرده باشم ولی متاسفانه، MRI همین را نشان داد و حالا قرار است تا دو هفته دیگر جراحی کنم.
مهاجم پرسپولیس خاطرنشان کرد: وقتی فهمیدم چه شد، کاملا شوکه شدم. به قدری ناراحتم که اصلا نمیدانم چه باید بگویم ولی اتفاقی بود که روی داد و حالا باید تمرکزم را روی بهبودی سریعتر بگذارم.
نوروزی با اشاره به اینکه پیش از این نیز چنین تجربهای داشته است تصریح کرد: البته این مصدومیت ربطی به آسیبدیدگی قبلی من ندارد چون پارهگی قبلی به زانوی دیگرم مربوط میشد که بعد از بهبودی با آن مشکلی نداشتم. بار قبل بعد از 5 ماه و نیم برگشتم و سر 6 ماه بازی کردم. با دکتر هم که صحبت کردم، گفت: ظرف 6 ماه بر میگردم. تجربه گذشته را هم دارم و میدانم چه کارهایی باید انجام بدهم. امیدوارم در اسفند ماه یکبار دیگر در خدمت پرسپولیس باشم و در 6، 7 بازی آخر فصل و بازیهای جام قهرمانان آسیا به تیم خودم کمک کنم.
بازیکن مصدوم پرسپولیس که در محل تمرین حضور پیدا کرده بود در پایان افزود: آمدم تا با آقای دایی هم صحبت کنم. در این چند روز هم، همه بچههای تیم سعی کردند به من دلداری و روحیه بدهند. به هر حال این موضوع برای هر بازیکنی یک اتفاق ناگوار به حساب میآید، اما برای جبران این محبتها با تمام قوا بر میگردم.

نوروزی: دفعه قبل سر 6 ماه بازی کردم، اسفند ماه بر میگردم


مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس گفت: شوکه شدم و از زور ناراحتی نمیدانم چه بگویم. دفعه قبل بر سر زانوی دیگرم، سر 6 ماه بازی کردم و اسفند ماه به فوتبال بر میگردم.

رضا نوروزی در گفتگو با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس افزود: از ناراحتی نمیدانم چه بگویم. میخواستم بهترین فصل فوتبالم را در پرسپولیس سپری کنم. انگیزه و امید زیادی داشتم و تنها چیزی که اصلا به فکر من خطور نمیکرد، این بود که بخواهم با چنین آسیبدیدگی روبرو بشوم و چند ماه کنار بنشینم.
وی درباره این حادثه ادامه داد: در جریان بازی بودیم که پایم درد گرفت اما به نظر چیز مهمی نمیآمد. حتی با آن شرایط به بازی ادامه دادم ولی وقتی بیرون آمدم، درد مرتب بیشتر شد و زانوم ورم کرد و بعد هم خشک شد و حرکت دادنش سخت شد. باورم نمیشد که در این شرایط رباط پاره کرده باشم ولی متاسفانه، MRI همین را نشان داد و حالا قرار است تا دو هفته دیگر جراحی کنم.
مهاجم پرسپولیس خاطرنشان کرد: وقتی فهمیدم چه شد، کاملا شوکه شدم. به قدری ناراحتم که اصلا نمیدانم چه باید بگویم ولی اتفاقی بود که روی داد و حالا باید تمرکزم را روی بهبودی سریعتر بگذارم.
نوروزی با اشاره به اینکه پیش از این نیز چنین تجربهای داشته است تصریح کرد: البته این مصدومیت ربطی به آسیبدیدگی قبلی من ندارد چون پارهگی قبلی به زانوی دیگرم مربوط میشد که بعد از بهبودی با آن مشکلی نداشتم. بار قبل بعد از 5 ماه و نیم برگشتم و سر 6 ماه بازی کردم. با دکتر هم که صحبت کردم، گفت: ظرف 6 ماه بر میگردم. تجربه گذشته را هم دارم و میدانم چه کارهایی باید انجام بدهم. امیدوارم در اسفند ماه یکبار دیگر در خدمت پرسپولیس باشم و در 6، 7 بازی آخر فصل و بازیهای جام قهرمانان آسیا به تیم خودم کمک کنم.
بازیکن مصدوم پرسپولیس که در محل تمرین حضور پیدا کرده بود در پایان افزود: آمدم تا با آقای دایی هم صحبت کنم. در این چند روز هم، همه بچههای تیم سعی کردند به من دلداری و روحیه بدهند. به هر حال این موضوع برای هر بازیکنی یک اتفاق ناگوار به حساب میآید، اما برای جبران این محبتها با تمام قوا بر میگردم.