دایی قطعا به این ضعف تیمش واقف است. اما اینکه از سال گذشته نتوانسته است کاری برای حل شدن آن بکند تعجب دارد.

پرسپولیس روز چهارشنبه هفته گذشته دومین شکست فصلش را در انزلی تجربه کرد. این شکست هم مثل شکست اول پرسپولیس در یک بازی خارج از خانه رقم خورد. انگار این مساله یعنی «ضعف در بازیهای خارج از خانه» به یکی از ویژگیهای «پرسپولیس دایی» تبدیل شده است. مشخص نیست دلیل این اتفاق چیست. اما این تیم در فصل گذشته هم در بازیهای خارج از خانهاش نتایج خوبی نگرفت و شاید هم بشود دلیل قهرمان نشدنش در لیگ سیزدهم را در همین مساله جستجو کرد.
علی دایی قطعا خودش هم به این ضعف تیمش واقف است. اما اینکه از سال گذشته نتوانسته است کاری برای حل شدن آن بکند واقعا جای تعجب دارد. این که نمیشود هواداران پرسپولیس تیمشان را در بازیهای خارج از خانه از پیش باخته بدانند. تازه امسال پرسپولیس قرار است در لیگ قهرمانان آسیا هم حاضر باشد و باید حداقل 3 بار برای برگزاری بازیهای گروهی از ایران خارج شود. اگر قرار باشد این روند در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا هم ادامه داشته باشد چیزی جز حذف زودهنگام از این مسابقات در انتظار پرسپولیس نیست. البته بازی بعدی پرسپولیس در لیگ برتر یک بازی خانگی در مقابل پدیده است و هواداران پرسپولیس میتوانند مطمئن باشند که بازنده این بازی نیستند!