آنجلوتی ، مربی رئال مادرید در مصاحبه با کوریره دلاسرا در مورد شرایط رئال گفت :در ایتالیا کمبودهای زیادی در ترکیب وجود دارد. باید خیلی چیزها عوض شوند و خیلی چیزها مشخص شوند.
وی افزود: کمبود بازیکنان با تجربه که در سطح بین المللی کار کرده بودند مشخص است. بالوتلی بازیکن بسیار مهمی است اما در جام جهانی در سطح خودش نبود. مسلما باید از آلمان الگو بگیریم تا به بهترین سطح برسیم. پیرلو یک بازیکن با تجربه است، توتی نیز همین طور اما ستاره بزرگی پشت آنها نیست. ایتالیا فاقد ستاره است.