وزیر "فوتبال" دوست ندارد؟!

خودمان را آماده کرده بودیم که گزارشی درباره کارلوس کیروش و ثبت یک رکورد تاریخی برای فوتبال ایران بنویسیم. قصد داشتیم از نکتهای بنویسیم که امثال دکتر محمود گودرزی سالهای سال در مدرسه و دانشگاه نبود آن را چشم اسفندیار ورزش ایران میخواندند. میخواستیم از این بنویسیم که بالاخره طلسم شکسته شد و "ثبات" به فوتبال ایران آمد اما حرفهای دیروز وزیر ورزش در نشست خبریاش همه این حدسها و پیشبینیها را بر هم زد.
او در این کنفرانس خبری بارها از این گفت که در "جزییات فوتبال" دخالت نمیکند اما بارها گفت جوگیری رسانهها باعث شد که فدراسیون فوتبال برای تمدید قرارداد کارلوس کیروش زیر فشار قرار بگیرد. این استاد تمام دانشگاه از جو زده شدن همه "ما" بعد از دو باخت و یک تساوی در جام جهانی گفت اما از این حرف نزد که چگونه خودش بعد از تساوی برابر نیجریه و باخت برابر آرژانتین در دو پیام جداگانه از ملیپوشان ایران به خاطر عملکردشان تشکر کرد و چرا ساعت 4 صبح خواب را بر خودش و همکارانش حرام کرد و برای استقبال از ملیپوشان به فرودگاه امام (ره) آمد و برگردن کیروش و شاگردانش، حمایل پرچم ایران انداخت؟!
محمود گودرزی دیروز مدام تاکید میکرد نمیخواهد در مسائل فوتبال دخالت کند و نظرهایش برای فدراسیون فوتبال تنها "مشورتی" است اما از این گفت که "ما پیشنهادهای خوبی از مربیان زبده جهان داشتیم و خیلیها میتوانستند تیم ملی ایران را هدایت کنند اما این جوی که ایجاد شد، مانع کارمان بود". با این حال وزیر ورزشی ورزش به این سوال جواب نداد که اسم این مربیان "زبده" چه بوده و اصلا چطور این مربیان "زبده" حاضر شدهاند خودشان پیشقدم شوند به فوتبال درجه چندم ایران پیشنهاد بدهند.
این پیشکسوت کشتی دیروز از جوی گلایه کرد که بعد از بازی با آرژانتین در رسانهها ایجاد شده بود. گودرزی از این انتفاد کرد که چرا بعد از باخت به آرژانتین همه گفتهاند "به به چه باخت شرافتمندانهای برابر آرژانتین داشتیم" و جالب اینکه یکی از همکاران رده بالایش در دولت بازی ایران برابر آژانتین را "مایه مباهات هر ایرانی" خوانده بود.
گودرزی درخواست ملیپوشان برای حفظ کیروش را نتیجه یک "هماهنگی از قبل برنامهریزی شده" خوانده، آن هم در شرایطی که یکی از بی اخلاقیهای همیشگی ورزش ایران مصاحبه ورزشکاران علیه مربیان بعد از پایان هر تورنمنتی است اما مشخص نیست که چرا وزیر ورزش به جای استقبال از این مساله با مزاح درباره آن صحبت کرده است.
به هر حال جام جهانی آمد و برای ورزش ایران با یک آبروداری کامل به پایان رسید. اگر برخی مسائل از سوی رسانهها و کارشناسان فوتبال مطرح شد تنها برای ادامه این وضعیت مثبت بود وگرنه بر خلاف آن چیزی که از سوی برخی نمایندههای مجلس عنوان میشود یا آن گزارشگر رادیویی که تا برزیل آمد و بر سر تمرین تیم ملی هم حاضر نشد ارتباط غیر معقولی بین کیروش و سرمربی تیم ملی ایجاد نشده است. فوتبال ایران آرامش نیاز دارد تا جام ملتهای آسیا هم مانند جام جهانی روزهای خوبی را برای مردم رقم بزند و عجیب است اگر این آرامش از سوی کسانی به هم بخورد که باید خودشان نقش "پدر" را ایفا کنند.