بعد از بازی پیکان ـ استقلال یکی از خبرنگاران از ابراهیمزاده سوالی پرسید که دقیقی را حسابی عصبانی کرده است. او پرسید که مهاجم این تیم یک میلیارد پول گرفته حتی نمی تواند توپ را استوپ کند و دقیقی پاسخ وی را داد.

مهاجم پیکان در پاسخ به این انتقادها گفت: کارنامه من مشخص است، من در تیم های زیادی بازی کرده ام و فقط در شهرداری که تیم پایین جدول بود در 2 سال 40 گل و پاس گل دادم. تیم ما امسال مشکل دارد و وقتی یک تیم مشکل دارد بازی همه در آن بد دیده می شود. من سوالم این است که کجای این بازی شما دیده ایدکه من یک استپ اشتباه کرده باشم. حرف هایی که درباره من می زنند درست نیست و من باز هم می گویم که کارنامه من مشخص است. درضمن من این را همه باید بگویم که من یک میلیاد و 200 میلیون تومان پول نگرفته ام. امسال خیلی پول گرفته باشم فقط یک میلیارد است.

او با انتقاد از شرایط فنی تیمش هم گفت: تیم ما از نظر بدنی، کارفردی و کار تیمی مشکل دارد. ما نمی توانیم 5 تا پاس به هم بدهیم و این خیلی بد است، خیلی ها می گویند من این فصل نتوانستم گل بزنم ولی باور کنید ما در این فصل حتی یک موقعیت 50درصدی گل هم گیر نیاوردیم.

او در پاسخ به این سوال که آیا مشکل تیم منصور ابراهیمزاده است گفت: به هر حال آقای ابراهیمزاده مسئول فنی این تیم است و همه ایشان را مقصر اصلی مشکلات می دانند ولی این را باید بگویم که تیم ما از نظر روحی روانی خوب نیست. باید فکر کنیم تا از این شرایط بد خارج شویم. باور نمی کنید من دیشب تا صبح نخوابیده ام، خودم هم مانده ام با این همه بازیکن خوب کارمان به اینجا رسیده است.