ابوالفضل پورعرب بعد از مدتها به پشت صحنه یک فیلم آمد و از جمشید هاشمپور بازیگران باسابقه سینما تقدیر کرد.این مراسم عصر یکشنبه به مناسبت آغاز فیلمبرداری فیلم «هاری» در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.در این مراسم، ابوالفضلپور عرب درباره جمشید هاشمپور اظهار کرد: بعد از بیماری که داشتم این دومین جایی است که بعد از دفتر آقای فرحبخش حضور پیدا میکنم. جمشید هاشمپور جایگاه بزرگی پیش ما در سینمای ایران دارد که من کوچکترین نفر برای تقدیر از او هستم.