غلامرضا بهروان که به نمانيدگاني از فدراسيون فوتبال به بيروت سفر کرده بود امروز به تهران باز مي گردد و از فردا در دفتر کار خود حاضر مي شود.

به گزارش «ورزش سه» هدف بهروان از سفر به بیروت شرکت در جلساتی بود که از سوی فیفا در مورد چمن مصنوعی برگزار شده بود و غلامرضا بهروان به نمایندگی از فدراسیون فوتبال در این جلسات شرکت کرده بود.
در بیروت آخرین دستاوردها در مورد چمن مصنوعی و هم چنین نگهداری از آنها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

جالب است در ایران ورزشگاه های شمال مجهز به چمن مصنوعی شده اند. مثل ورزشگاه شهدی عضدی رشت و شهید وطنی قائمشهر. این در حالی است که شمال خاک حاصلخیزی دارد و به منطقه سرسبز معروف است و نماینده فدراسیون فوتبال هم در اجلاس جهانی بیروت یک شمالی بوده است.