سازمان صدا وسيما حاضر نيست مبلغي بيش از 22 ميليارد تومان به عنوان حق پخش به فدراسيون فوتبال پرداخت کند.

به رغم پادرمیانی شورای امنیت سازمان صدا و سیما راضی به افزایش حق پخش نیست و تاکید کرده همان 22 میلیارد تومان را به فدراسیون فوتبال پرداخت خواهد کرد.

در حالی که فدراسیون فوتبال نمی خواست در هفته پنجم دوربین های تلویزیونی را به استادیوم ها راه دهد به توصیه شورای امنیت این کار را انجام داد و البته توصیه این شورا به سازمان صدا و سیما این بود که در مذاکره با فدارسیون فوتبال به طور جدی شرکت نماید و فدراسیون فوتبال را راضی کند.

جالب اینکه فدراسیون فوتبال در مبلغ پیشنهادی دو برابر تبلیغات محیطی یعنی 160 میلیارد تومان را به سازمان صدا و سیما پیشنهاد داده اما سازمان صدا و سیما می گوید حاضر نیست پولی بیش از 22 میلیارد تومان را به فدراسیون فوتبال پرداخت کند و از اذعان داشته افزایش در آمدهای فدراسیون فوتبال از تبلیغات محیطی به خاطر پخش مستقیم بازی ها از سوی سازمان صدا و سیما بوده است.

به نظر می رسد در نهایت با افزایش ناچیز حق پخش قرارداد بین طرفین به امضاء خواهد رسید چون به دلیل نبود شبکه های خصوصی در ایران فدراسیون فوتبال چاره دیگری ندارد.