سرمربی تیم فوتبال پدیده خراسان گفت: اگر فغانی به دلیل گل ما به پرسپولیس از دایی عذرخواهی کرده انتظار دارم به دلیل نگرفتن دو پنالتی برای ما هم از من عذرخواهی کند.

علیرضا مرزبان در خصوص عذرخواهی علیرضا فغانی از علی دایی به دلیل اشتباه در صحنه به ثمر رسیدن گل آفساید تیم پدیده در بازی این تیم مقابل پرسپولیس گفت: من همیشه از داوران و دپارتمان داوری دفاع کردم و اعتقاد دارم که آنها اشتباهات عمدی انجام نمیدهند، اما از فغانی این را میخواهم که اگر شما از علی دایی به دلیل گل تیم ما که به زعم شما آفساید بوده عذرخواهی کردهای، یک بار دیگر فیلم بازی را ببین و اگر صحنه پنالتی روی یونس شاکری و صحنه هند محسن بنگر در هجده قدم را پنالتی دیدی انتظار دارم که از من هم عذرخواهی کنی.
وی ادامه داد: من همیشه اعتقاد ارم که بازیکن، مربی و داور سهواً اشتباه میکنند اما حالا از فغانی میخواهم که اگر این دو صحنه پنالتی بود که همه ایران میگویند پنالتی بوده، از من هم عذرخواهی کند چرا که اگر دو پنالتی اعلام میشد نتیجه بازی هم تغییر میکرد.