عابديني: برادرزاده ام مالک پارسه است


امير عابديني مديرعامل سابق داماش گفت که برادرزادهاش به خاطر ارتباط با او مديرعامل پارسه نشده است.

امیر عابدینی در این باره به خبرنگار "ورزش سه" گفت: من نمیدانم این شایعات از کجا مطرح میشود. برادرزاده من یک فرد تحصیلکرده است که هم سابقه فوتبال بازی کردن دارد و هم مدیریت فوتبال؛ درضمن او مالک باشگاه پارسه است و این چه چیز عجیبی است که مدیرعامل آن باشگاه هم باشد. او در منطقه شمیرانات فوتبالیست معروفی است.

او در پاسخ به این سوال که آیا برادرزادهاش باشگاه پارسه را از خودش خریده یا نه هم گفت: بله او باشگاه را از خود من خرید و ما امتیازات باشگاه را به برادرزادهام واگذار کردیم. اصلا چیز عجیبی در این مورد وجود ندارد.

امیر عابدینی ادعا میکند هنوز پیشنهادی برای مدیرعاملی پرسپولیس دریافت نکرده است: من پیشنهادی از باشگاه پرسپولیس دریافت نکردهام. حرف و حدیث همیشه درباره من وجود داشته ولی شایعه مدیرعاملیام در پرسپولیس دروغ است.

عابدینی فعلا دوست ندارد درباره اوضاع و احوال پرسپولیس حرف بزند: بعد از بازی با صبا حتما حرف هایم را درباره پرسپولیس می زنم چون فکر می کنم دیگر وقتش است. دوست ندارم قبل از این بازی تیم را به حاشیه ببرم و فقط می توانم بگویم کل ساختار پرسپولیس اشتباه است. این تیم با این اوضاع به هیچ جا نمی رسد و باید یک بازنگری اساسی در بحث مدیریتی و فنی این تیم بشود.