شرايط نابسامان باشگاه راهآهن احتمالا شنبه به پايان خواهد رسيد.

به گزارش "ورزش سه" ، بنا بر گفته استیلی , وی رسما روز شنبه به عنوان مالک باشگاه راهآهن معرفی خواهد شد. بازیکنان راهآهن تا به حال از باشگاه کوچکترین دریافتی ای نداشته اند و همه چیز منوط به قطعی شدن مالکیت حمید استیلی است.