عزیزمحمدی: مجلس میتواند حق فوتبال را از صداوسیما بگیرد

رییس اتحادیه باشگاههای فوتبال ایران تاکید کرد که مجلس شورای اسلامی میتواند با تصویب قانون حق فوتبال را از صداوسیما بگیرد.
به گزارش ایسنا، عزیزالله محمدی پس از جلسه اعضای اتحادیه باشگاههای فوتبال با وزیر ورزش درباره این جلسه گفت: در این جلسه درباره راهکارهای رشد و توسعه فوتبال بحث کردیم. ما سالهاست که در جام ملتهای آسیا نتیجه خوبی نگرفتهایم و با سلام و صلوات به جام جهانی صعود میکنیم. همین طور سالهاست که به المپیک راه پیدا نکردهایم. بحث ما این است که اتحادیه فوتبال میتواند به بحث رشد و توسعه فوتبال کمک کند و با تشکیل جلسات کانون مربیان و بازیکنان به این مسئله یاری رساند.
وی ادامه داد: امروز 12 مدیر لیگ برتری و چند مدیر لیگ یکی حضور داشتند و نظرات خوبی ارائه دادند. وزیر هم جمعبندی خوبی از صحبتها داشت و استقبال کرد که جلسات بیشتری داشته باشیم. مسئله این است که برای رشد فوتبال همه از جمله سازمان لیگ، اتحادیه وزارت ورزش، رسانهها و اهالی فوتبال باید کمک کنند.
رییس اتحادیه باشگاههای فوتبال کشور در ادامه گفت: فوتبال طرفداران زیادی در ایران دارد و همان طور که دیدید حتی با باخت مقابل آرژانتین مردم به خیابان ریختند. این مسئله باید ریشهیابی شود. یکی از مسائل مهم فوتبال درآمدزایی است. آن سالی که قرار شد حق پخش پرداخت شود با سالی 10 میلیارد تومان شروع کردیم و کم کم این رقم رشد کرد و حالا هم باید این اتفاق ادامه داشته باشد.
وی افزود: پیش از آنکه بحث بودجه سال 94 به کمیسیون تلفیق برسد، نامهای به لاریجانی نوشتیم و گفتیم که طبق کارشناسی ما صداوسیما از پخش فوتبال بیش از 270 میلیارد تومان در سال درآمد دارد و از آنها خواستیم که نیمی از این پول را به فوتبال بدهند. صداوسیما هم مشکلی ندارد و تنهاکافی است مجلس شورای اسلامی این مسئله را در بودجه لحاظ کند. این مسئله را پارسال هم گفتیم و امسال هم تکرار میکنیم. دولت میتواند تبصرهای به بودجه سال آینده اضافه کند تا حق فوتبال پرداخت شود.
محمدی در ادامه گفت: فوتبال شادابی و نشاط به جامعه میآورد و درست نیست که کسی تصور کند فوتبال مشکل امنیتی میآورد. شورای تامین گفته است که باید دوربینها به ورزشگاهها راه داده شوند. چرا این شورا صداوسیما را ملزم به پرداخت حق پخش نمیکند؟
عزیزمحمدی درباره تمدید قرارداد با کارلوس کیروش نیز گفت: کیروش مسئول فنی تیم ملی است ولی برای تمام کشور تصمیمگیری میکند. او به ما میگوید که چه کنیم و چه نکنیم. ما نتوانستیم او را به خوبی مدیریت کنیم. البته نمیگویم که رسانهها باعث این مسئله شدهاند اما تبلیغات زیادی هم درباره کیروش شد. باید وظایف همه مشخص باشد ضمنا باید بدانیم که مربیان زیادی در سطح کیروش هستند که حاضرند با همان رقم به ایران بیایند.
رییس اتحادیه باشگاههای فوتبال در ادامه گفت: در این جلسه همان طور که گفته میشد درباره تخلفات فدراسیون یا این مسائل حرفی زده نشد البته ممکن است ما نظراتی داشته باشیم مبنی بر اینکه مجمع باید تخصصیتر باشد. ارکان فوتبال، بازیکنان، مربیان و داوران هستند. در حالی که سهم هر کدام از آنها در مجمع یک نفر است.
وی ادامه داد: به نظر من باید مربیان تیم ملی که مقامی کسب کردهاند، داوران بینالمللی که بیش از 10 بازی قضاوت داشتهاند و بازیکنانی که بیش از صد بازی ملی دارند در مجمع عضو باشند.
عزیزمحمدی در پایان گفت: در اتحادیه 20 – 30 نفر از اعضای مجمع حضور دارند و ما این مسائل را در آنجا بررسی میکنیم. اگر قرار باشد در ترکیب مجمع تغییراتی ایجاد شود باید اساسنامه نیز تغییر کند بنابراین این مسئله در مجمع مطرح میشود و البته وزیر ورزش هم عضو مجمع فوتبال است.