کلوزه از روزهای تلخ خود با فانخال میگوید

مهاجم لاتزیو ایتالیا از روزهای تلخ خود با لوئیس فانخال گفت. او اعتراف کرد که اصلا از کار کردن با فانخال هلندی در بایرنمونیخ راضی بود.
به گزارش ایسنا، شاید بتوان گفت که بدترین دوران میروسلاو کلوزه در فوتبال زمانی بود که او با هدایت لوئیس فانخال در بایرن بازی میکرد.
کلوزه که با زدن 16 گل در جامهای جهانی رکورددار به شمار میآید، از روزهای تلخ خود با لوئیس فانخال گفت: از کار کردن با فانخال اصلا لذت نمیبردم. روزهای بسیار سختی با هم داشیتم. اصلا با او خاطرات خوبی ندارم. برای من بسیار سخت بود که بتوانم افکار او را در زمین پیاده کنم؛ چرا که او چیزهایی را از من میخواست که اصلا نمیتوانستم انجام دهم. همواره نهایت تلاش خود را در ترکیب بایرن میکردم اما فانخال باز ناراضی و خواستار تلاش بیشتری بود.
کلوزه همچنین میگوید همواره حمایت تماشاگران بهترین حامی برای او بوده است: "حمایت تماشاگران بهترین یاور من بوده است. ما بازیکنان تلاش میکنیم تا همواره تماشاگران را شاد کنیم و به وجد آوریم. همواره از حمایت تماشاگران برخوردار بودم و به همین علت هیچگاه احساس نگرانی ندارم."