غيبت هادي محمدي کار را براي گل محمدي سخت کرده است.

هرچند که سپاهان در شهرآورد فوتبال اصفهان بازیکنان غایب زیادی دارد اما با این وجود باز هم با توجه به پست بازی شاگردان کرانچار تقریباً میتوان ترکیب اولیه این تیم را در بازی مقابل ذوب آهن حدس زد اما در مقابل غیبت هادی محمدی کار را برای گل محمدی سخت کرده و هنوز نمیتوان به صورت قطعی از جانشین محمدی که باید در کنار کارلوس سانتوس قرار گیرد رونمایی کرد.

در لیست بازیکنان ذوب آهن تنها حجت حق وردی با عنوان یک مدافع میانی تخصص بازی دارد و استفاده از او آن هم در این بازی مهم و حساس کاری احساسی خواهد بود.

اما در بین بقیه بازیکنان دو نفر هستند که توانایی بازی در کنار کارلوس سانتوس را دارند که اولی علی حمام مدافع راست و لبنانی ذوب آهن است و دومی هم سینا عشوری که به درد بازی در پست مدافع میانی میخورد و باید دید که یحیی در بازی روز جمعه از کدام بازیکن در کنار سانتوس استفاده میکند