بازيکن تيم صباي قم که شنبه با تيم سابق خود ، پرسپوليس بازي دارد از هواداران اين تيم خواست که اتفاقات فصل 89-90 را در تکرار نکنند.

بازیکن تیم صبای قم که شنبه با تیم سابق خود ، پرسپولیس بازی دارد از هواداران این تیم خواست که اتفاقات فصل 89-90 را در تکرار نکنند.

حسین بادامکی گفت: بازی سختی را این هفته با پرسپولیس در پیش داریم و تیم ما برخلاف پرسپولیس شرایط خوبی ندارد و آنها با حداکثر توان می آیند تا در برابر ما به پیروزی برسند.

وی در مورد وضعیت صبا بیان کرد: تیم ما فعلا شرایط خوبی دارد ولی جدول هنوز شکل واقعی خود را نگرفته و نمیتوان در مورد تیم ها قضاوت کرد. با توجه به شرایطی که ما داریم نباید خیلی از صبا توقع داشت.

بازیکن سابق پرسپولیس در مورد این تیم نیز اظهار داشت: تیم پرسپولیس اگرچه خوب نتیجه نگرفته ولی قطعا با بازگشت محرومان و مصدومان این تیم شرایط آنها نیز بهبود میابد. پرسپولیس تیم بزرگی است و قطعا به روزهای خوبش برمیگردد.

وی افزود:هواداران نگذارند اتفاقات فصل 89-90 دوباره تکرار شود. در آن سالها بازیکنان پرسپولیس استرس زیادی داشتند و نمیتوانستیم خوب بازی کنیم . فشار تماشاگران در آن سالها باعث این اتفاق شده بود و امسال دوباره آن اتفاقات در حال تکرار شدن است ولی من از هواداران میخواهم که اجازه ندهند اتفاقات آن سال برای پرسپولیس تکرار شود.

وی ادامه داد: من 6 سال در پرسپولیس بازی کردم و فکر میکنم به جز همان یک دو سال که تمام تیم مورد انتقاد بود در بقیه فصل ها برای این تیم خوب بازی کردم ولی بعد از 6 سال با توجه به حواشی که این تیم داشت ،تصمیم گرفتم از پرسپولیس جدا شوم.

بادامکی در پایان ضمن بیان احترام و آرزوی موفقیت برای تیم سابقش ،تیم فعلی خود را برنده دیدار شنبه شب دانست.