مسئول مذاکره با کیروش گفت: «با جرأت میگویم که با هیچ مربی دیگری غیر از کیروش مذاکره نشده است.» عباس ترابیان در خصوص آخرین روند مذاکرات با کارلوس کیروش به سؤالات پاسخ داد که متن آن در زیر میآید:
کیروش از ایران رفت و این میتواند نشانه خوبی برای تمدید قرارداد با وی نباشد.
- مذاکراتمان با کیروش هنوز تمام نشده و ما آن را تمام شده تلقی نمیکنیم ضمن اینکه ویزای کیروش نیز به پایان رسیده و برای تمدید آن باید از ایران میرفت.اینکه نشانه خوبی است یا خیر را کاری ندارم بلکه بنده واقعیت را عنوان کردم.


* دو طرف قرارداد تا چه زمانی منتظر یکدیگر میمانند؟- ما هنوز خیلی جدی و مصمم هستیم تا اینکه کیروش به ایران بیاید و کار را آغاز کند.
* به شرط اینکه قرارداد بسته شود.- درست است. ما همچنان برای تمدید قرارداد جدی هستیم.


- کیروش تا چه زمانی در دوبی میماند.- در این خصوص زمان خاصی تعیین نشده است.


* یعنی امکان دارد در این چند روز هر اتفاقی بیافتد؟- ممکن هم هست؛ بله.


* از طرف فدراسیون مذاکره با گزینههای دیگر آغاز شده است؟- به هیچ وجه. به طور کلی این موضوع را قویاً تکذیب میکنم.


* یعنی مذاکرات با برانکو یا اسکوچیچ صحت ندارد؟- این را به جرأت میگویم که این اتفاق رخ نداده است.


* شاید وظیفه مذاکره به سایر اعضای فدراسیون محول شده است.- تا جایی که من میدانم این وظیفه به سایرین محول نشده است.
* یعنی فقط شما اجازه دارید؟- اگر قرار به مذاکره باشد، رئیس فدراسیون این وظیفه را به افراد دیگر محول میکند. در حال حاضر هم در خصوص قرارداد کیروش من طرف مشاوره کفاشیان هستم. اگر آقای کفاشیان تصمیم دیگری بگیرد من هم مطلع میشوم، اما دوباره با جرأت بیشتری میگویم که با هیچ مربی دیگری غیر از کیروش مذاکره نشده است.


* شاید هم وظیفه مذاکره به سایرین محول شده و شما از آن مطلع نیستید.- دلیلی نمیبینم چون تا به حال مشکلی نداشتیم که رئیس فدراسیون این کار را کند، ضمن اینکه وقتی یک پرونده هنوز باز است، نباید به سمت پرونده دیگری رفت.
* عقل حکم می کند وقتی یک پرونده رو به بسته شدن است، مذاکره با گزینههای دیگر هم آغاز شود.- خیر. من این موضوع را صحیح نمیدانم. وقتی شما به طور جدی کاری را به مراحل انتهایی رساندهاید، نباید با دیگران مذاکرهای انجام داد.


* این چه طور مراحل انتهایی است که کیروش موقع رفتن تا این اندازه شوک زده و ناراحت بود.- این طور نیست و نگران نباشید.


* قبول دارید زمان برای حضور موفق در آسیا در حال از دست رفتن است.- طبق برنامهای که کیروش اعلام کرده ما هنوز عقب نیستیم.
* حداقلش این بود که با حضور در ایران بازیهای لیگ را زیر نظر بگیرد.- زیر نظر دارد و این طور نیست که بازیها زیرنظر نباشند. دستیارانی که با وی کار میکردند کارشان را ادامه میدهند.* از کجا معلوم که خود آنها بمانند. به طور مثال خود مارکار؟- این دیگر انتخاب سرمربی است. کسی نمیتواند مربی ایرانی را به او تحمیل کند. خود مارکار که از اول به عنوان استعدادیاب کارش را آغاز کرد و در حال حاضر هم به انجام این کار مشغول است.


* تا چه اندازه به تمدید قرارداد خوشبین هستید؟- من درصد نمیگویم. باید از مواضع کوتاه آمد.
* فدراسیون یا کیروش؟

- ما در صدد حفظ منافع کشور هستیم و او هم درصدد این است که مواضع خود را حفظ کند که در نهایت دو طرف باید به یک نقطه اشتراک نزدیک شوند.

* در نهایت سرنوشت قرارداد کیروش به کجا خواهد رسید؟- آقای کفاشیان در این خصوص چندین بار صحبت کرده و من هم آن را تکرار میکنم. در برخی موارد خاص و جزئی هنوز بررسیها ادامه دارد.* برای این موضوع پایان مهلتی دارید؟- در این مورد رئیس فدراسیون باید پاسخگو باشد.