محمد قاضی در گفت و گو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس در واکنش به شکایت سعید شیرینی از وی گفت:اتفاقا از شکایت این آقا استقبال میکنم، البته بهتر بود اقای شیرینی به جای تهدید کردن مثل من اسناد و مدارک خود را ارائه میکرد ولی حالا که این طور شده من هم از این شکایت استقبال می کنم.


وی افزود: من به این حد از این شکایت استقبال می کنم که حتی اجازه نمیدهم وکلیم به دادگاه برود و خودم شخصا در مراجع قضایی منتظر آقای شیرینی خواهم بود


قاضی تاکید کرد: خوشحالم که حداقل با شکایت شیرینی میتوانم بعد از یک سال و نیم به پولم برسم چون حداقل می توانم آن چک 50 میلیون تومانی که رویش حکم هم گرفته ام را نقد کنم.